El Rancho: Argentijnse villa in Bilthoven

Weer iets nieuws. Het Stadsarchief van Amsterdam heeft steeds meer documenten online beschikbaar gesteld. Daaruit blijkt dat Ad Grimmon in 1926 vertrokken was uit het huis in Amsterdam waar hij met zijn vrouw en kinderen woonde. Van 8 oktober 1926 tot 19 augustus 1927 woonde hij aan de Van der Helstlaan 22 – voorheen Beethovenlaan 5 – in Bilthoven.
Op dit adres was in 1922 een nieuwe villa gebouwd, El Rancho genaamd, waartoe de gemeente De Bilt in 1920 een vergunning had verleend aan tuinarchitect Koning, koper van de grond aan de Beethovenlaan 5.info De villa werd ontworpen door architect Jan de Haas.info Over de naam van villa El Rancho bestaat een verhaal: “Een Nederlander is na een verblijf van vele jaren in Argentinië wegens zijn gezondheidstoestand gedwongen terug te keren naar zijn vaderland. Hij kiest Bilthoven als woonplaats en laat een villa bouwen met Argentijnse stijlkenmerken.” info

Er is geen informatie waaruit blijkt dat Koning of De Haas ooit in Argentinië is geweest. De Haas werkte in de jaren van de bouw als gemeente architect bij de gemeente Utrecht. Koning woonde na de oplevering in 1922 slechts één jaar in de villa (en in de jaren 50 opnieuw, maar dan voor langere tijd) en verhuisde in 1923 met zijn familie naar Amsterdam. Daar ging hij als Hoofd van de Afdeling Beplantingen van de gemeente Amsterdam, op Frankendael wonen. Koning en Grimmon, in deze jaren ‘architect-intérieur‘ van de gemeente Amsterdam, hebben elkaar ongetwijfeld gekend en Koning zal Grimmon geholpen hebben aan onderdak in El Rancho toen hij op zoek was naar woonruimte. 
Grimmon, die nog geen tien jaar eerder met Barend van den Nieuwen Amstel in Argentinië had gewerkt, was misschien bij het ‘Zuid-Amerikaanse’ ontwerp van El Rancho betrokken. Zijn gezondheid was niet altijd even goed, maar het was zijn tweelingbroer Piet die vele jaren in Buenos Aires verbleef; hij was recent teruggekomen naar Nederland en woonde aanvankelijk bij zijn ouders in Hilversum. Het lijkt erop of de geschiedenissen van het huis en haar bewoners met elkaar verstrengeld zijn geraakt in het verhaal dat over de naam van de villa rondgaat.

Kort voor de sloop in 2007 (er staat nu een nieuw huis) gaf Hans de Graaf een beschrijving van El Rancho in De Biltse Grift: “Duidelijk is wel een sterk Zuid-Amerikaanse invloed op het huisontwerp en op de naamgeving. De villa is vanaf de straat nog nauwelijks te zien boven de sterk verwilderde tuin van het sinds enige tijd te koop staande huis. El Rancho staat prominent in witte blokletters op de planken betimmering van de puntig oplopende, iets uitspringende, voorgevel. In dit deel van de villa is achter de openslaande deuren de centrale ruimte van het huis te vinden. In dit ruime vertrek staat de in Zuid-Amerika gebruikelijke centrale stookkolom met daarin een grote open haard. De trap naar de bovenverdieping draait deels om deze stookkolom heen omhoog. Aan weerszijden van dit vertrek liggen twee kamers op de hoeken van de voorgevel. Het is wat ongebruikelijk om de voordeur in de achtergevel van het huis te vinden. Deze ingang kijkt op de achterkant van de centrale stookkolom en geeft aan de ene kant toegang tot de keuken en aan de andere kant via een gangetje tot de centrale ruimte. Een verweerd rieten dak overhuift het geheel. Een bijzonder huis.”info

@ Archief Grimmon, 7 januari 2017

Print Friendly, PDF & Email