Amsterdamse School

Ad Grimmon trad, 21 jaar oud, in dienst van het architectenbureau van Ed. Cuypers.info Hij werkte er evenals zijn broer Piet als tekenaar. Ook de drie beeldbepalende architecten van de Amsterdamse School-architectuur: Michel (Sam) de Klerk,info Jo van der Meyinfo en Piet Kramerinfo werkten in deze periode bij Cuypers. Dit bureau, gevestigd aan de Jan Luykenstraat 2, moet voor Grimmon in vervolg op zijn ervaringen bij Mathieu Lauweriksinfo van groot vormend belang zijn geweest omdat er ook kunstnijverheidsobjecten zoals meubels werden ontworpen. Hier moet zijn passie voor ‘binnenhuiskunst’ zijn ontstaan.

Prijsvraag Vredespaleis
Tijdens Grimmons dienstverband zond het architectenbureau van Cuypers vier inzendingen in voor de prijsvraag voor het Vredespaleis (Rijksmonument)info in Den Haag: “De inzendingen bestonden uit zoveel detailtekeningen dat er een hele treinwagon nodig was om ze naar Den Haag te transporteren. De kosten die het bureau maakte waren aanzienlijk hoger dan de ontwerpvergoeding.”info
De jury bestond uit Europese en Amerikaanse architecten en hoogleraren onder voorzitterschap van de Nederlandse bouwmeester Pierre Cuypers,info architect van het Rijksmuseum (Rijksmonument)info en het Centraal Station (Rijksmonument)info in Amsterdam en van tal van neogotische kerken in Nederland. De jury selecteerde geen van de vier plannen van Pierre Cuypers’ neef Eduard uit de 216 inzendingen. Na stevige discussies werd het ontwerp van de Franse architect Louis Cordonnier als winnend plan aangewezen en uitgevoerd.
Het Vredespaleis kwam tot stand in een periode waarin het ideaal van de wereldvrede bloeide als nooit tevoren. Slechts zeven jaar na de oplevering zou de Eerste Wereldoorlog uitbreken.

De groepsfoto van bureau Ed. Cuypers
Er bestaat een groepsfoto van het bureau van Ed. Cuypers, die is gemaakt op 13 april 1906. Cuypers zit in het midden; zijn medewerkers, onder wie De Klerk, Van der Mey, Kramer en Chris la Croixinfo info staan om hem heen. Er zijn duidelijk twee broers op de foto te zien, van wie ik me om verschillende redenen afvroeg of het de tweeling Grimmon zou kunnen zijn; Piet in het midden en chef werkplaatsen Ad, leunend op de tekentafel rechtsvoor. Daar hield ik het voorlopig op,info totdat Obbe Norbruis liet weten dat ook Charles Estourgiesinfo broer Henri Estourgieinfo bij Cuypers heeft gewerkt. Hij overtuigde mij er op grond van zijn onderzoek van dat de onmiskenbare broers de Estourgies moeten zijn geweest.info Dat bevestigde de familie Estourgie begin december 2016 nog eens: Charles rechts op de voorgrond, Henri tweede links van hem, met de armen over elkaar.info
Een aantal geportretteerden is nog niet geïdentificeerd. De tweeling Grimmon zou op de foto moeten staan. De enigen die hiervoor in gedetailleerde vergelijking met latere portretten van Ad Grimmon in aanmerking zouden kunnen komen, lijken mij twee mannen achterin. Frans van Burkom merkte hierover op: “Ze lijken wel en niet op elkaar – wat voor een twee-eiige tweeling precies goed is.” Zekerheid is er nog niet.
Het is goed denkbaar dat de foto is gemaakt ter gelegenheid van het vele werk dat werd verricht voor de prijsvraaginzendingen voor het Vredespaleis, zo kon ik in april 2016 constateren nadat ik het prijsvraagreglement had gevonden en ook Herman Baanders was geïdentificeerd.
Van Burkom publiceerde in 2012 een artikel over het rijke interieur van het woonhuis De Lairessestraat 39 in Amsterdam, dat Grimmon in 1916 ontwierp.info De theosofische invloeden die Van Burkom in zijn gedetailleerde analyse herkent zijn mogelijk terug te voeren op Grimmons leerperiode bij Mathieu Lauweriks. In de oriëntaals georiënteerde kunsttoepassingen zag Van Burkom een direct verband met de belangstelling van Cuypers, die in 1909 een architectenbureau in Batavia had opgericht; zijn bureaupublicaties vanuit Nederlands Oost-Indië moeten volgens hem een inspiratiebron zijn geweest voor architecten als De Klerk, Kramer en Van der Mey.
Hieraan kan ik nu toevoegen dat Grimmon hun collega bij Cuypers was.info

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email