Van Arkel en de Q-factor

In 1910 en 1911 was Grimmon als bouwkundig tekenaar werkzaam bij architect Gerrit van Arkel,info die juist in deze periode aan de Diamantbeurs aan het Weesperplein werkte.

Diamantbeurs
De eerste steen van de Diamantbeurs werd gelegd op 12 december 1910; de opening vond plaats op 17 september 1911. Het is goed denkbaar dat Grimmon aan het ontwerp van dit gebouw heeft meegewerkt. Na de oplevering ervan vertrok hij naar Zuid-Amerika.
De Diamantbeurs is een Rijksmonument.info Het gebouw werd in januari 2015 gekocht door media-ondernemer Willem Sijthoff en vastgoedbedrijf Brouwershoff van Cor van Zadelhoff (Sijthoff Groep en Brouwershoff). Zij willen er ”het hoofdkantoor van de creatieve industrie” van Amsterdam van maken, een verzamelgebouw voor uitgevers en creatieve bedrijven.info Het gebouw wordt, onder de noemer Capital C, in 2017 heropend.info

Stadsarchitect in plaats van schoonheidscommissie
Gerrit van Arkel was lid van de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij pleitte voor (her)invoering van een stadsarchitect die in de plaats zou moeten komen van de schoonheidscommissie. Dit pleit heeft Van Arkel niet gewonnen; er zou een te eenzijdige architectuurstijl ontstaan.
De discussie over de stadsarchitect dan wel stadsbouwmeester is een eeuw later nog actueel. Volgens de Woningwet 2012 kunnen gemeenten besluiten tot aanstelling van een stadsbouwmeester in plaats van een welstandscommissie. De nieuwe Omgevingswet laat de kwaliteitsbeoordeling vanaf 2019 verder over aan de lokale overheden; in de praktijk vervangen steeds meer gemeenten hun welstandscommissie door Q-teams (kwaliteitsteams). Bij de manifestatie Hitte in de delta, Opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat van Architectuur Lokaal in 2014, pleitte oud-Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstrainfo voor een Rijksadviseur Ruimtelijke Kwaliteit. In 2015 is Floris Alkemade benoemd tot nieuwe Rijksbouwmeester.

Amsterdamsche Teekenschool
Ad Grimmon maakte begin 1911 ook deel uit van het lerarenkorps van de Amsterdamsche Teekenschool voor Kunstambachten aan de Da Costrastraat 64.info

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email