Vernoemd naar Wibaut

Optimisme
Maurits Dekker
info beschreef in 1949 hoezeer onder de jonge kunstenaars en intellectuelen na de Eerste Wereldoorlog groot optimisme heerste; ze geloofden sterk in vooruitgang en zeker niet in de mogelijkheid van een nieuwe oorlog.info
Tjeerd Dijkstrainfo heeft persoonlijke herinneringen aan het kunstenaarsmilieu in het interbellum. Mensen als Eddy du Perron,info Menno ter Braak,info Jany Roland Holst,info Charley Tooropinfo en haar toenmalige schoondochter Eva Besnyöinfo kwamen bij zijn ouders thuis in Amsterdam. Dijkstra vond hen zeer bijzondere mensen, ze hadden uitgesproken opvattingen. Ze stelden kunst en schoonheid, beargumenteerd en met ongelofelijke overtuigingskracht ter discussie in Amsterdam, of in het in 1934 door Ben Merkelbachinfo ontworpen zomerhuis van de familie Dijkstra in Groet.info Daar stond ook de atelierwoning van John Rädecker, die Grimmon voor hem had verbouwd.

Tentoonstelling voor Woninginrichting
“Aan het begin van de 20e eeuw ontstonden tal van instellingen van maatschappelijk nut; de sociale wetgeving vierde hoogtij en arbeidersorganisaties begonnen vaste voet te krijgen. De economische en politieke successen verhoogden het proletarisch bewustzijn (..). Al spoedig rijst bij de best georganiseerde arbeiders het verlangen naar een mooiere woning en andere meubileering,” schreef Arnold Jansen. Maar “dat andere” was er niet, waardoor niet aan “het opkomend verlangen” kon worden voldaan.info
De verheffing van het volk, waar organisaties zoals de sociaal-democratische vereniging Kunst aan het Volkinfo – en later de Amsterdamse architectengroep De 8info – naar streefden, mocht zich na de Eerste Wereldoorlog toch in de belangstelling van de gemeente verheugen. Het Stedelijk Museum en de (nog steeds bestaande) Amsterdamsche Coöperatieve Woningbouwvereniging Samenwerking namen het initiatief voor De Amsterdamsche Tentoonstelling voor Woninginrichting die in 1921 zou plaatsvinden. In november 1920 werd daartoe een tentoonstellingscomité ingesteld. Dit comité bestond uit erevoorzitter burgemeester ir. Jan Tellegen,info wethouder dr. Floor Wibautinfo en directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Arie Keppler,info leider van de tentoonstelling. Grimmon was vanuit zijn gemeentelijke functie als ‘architect-intérieur’ bij het comité betrokken.

Verloting van geëxposeerde meubels
De tentoonstelling in het Stedelijk Museum was gericht op het interieur van arbeiders- en middenstandswoningen. In het museum werden modelkamers ingericht volgens de eisen die het comité aan de meubelkunstenaars stelde. Verschillende ontwerpers kregen een gerichte opdracht om meubilair te ontwerpen dat industrieel kon worden geproduceerd; Grimmon moest bij het ontwerp van zijn modelkamer denken aan gezinnen met een beperkt vast inkomen. Hij ontwierp een woon-, slaap- en kinderkamer. In De Vrouw en haar Huis werd de eenvoud van Grimmons slaapkamerontwerp verkwikkend genoemd.info
De tentoonstelling werd een succes, ondanks de te hoge prijzen van het meubilair. Na afloop van de tentoonstelling werden de geëxposeerde meubels verloot.info

Florent
Grimmon’s oudste zoon werd geboren in januari 1921, toen de commissie volop aan de voorbereidingen voor de tentoonstelling werkte. Hij kreeg de naam Florent, zijn roepnaam werd Floor – een ongebruikelijke naam in de katholieke families Grimmon en Brondgeest, waar de kinderen ook decennia later nog een rijtje katholieke voornamen kregen. Hij moet vernoemd zijn naar comité voorzitter (Florentinus Marinus) Wibaut, die zowel Florent als Floor werd genoemd.

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email