Montessorischolen aan het Hygieaplein

Carolina Montessori werkte eind vorig jaar aan een lezing die zij in Rome zou houden over haar overgrootmoeder Maria Montessori. Tot haar verrassing stuitte ze op de ontwerptekeningen van het Archief Grimmon, die Ad Grimmon en Barend van den Nieuwen Amstel rond 1920 maakten voor de ideale Montessorischool.
Vandaag bezocht ik met Dorothee Oorthuys (auteur van het boek Het Nieuwe Huis, dat Van den Nieuwen Amstel ontwierp) de bijzondere bibliotheek van de Association Montessori Internationale aan de Amsterdamse Koninginneweg, om de tekeningen nog eens samen met Carolina en met Joke Verheul van de AMI te bekijken en te bespreken. Dat leverde vele nieuwe aanknopingspunten op voor verder onderzoek. Bijvoorbeeld, dat de tekeningen aan de basis moeten hebben gelegen van de in 1924 te bouwen Montessori kleuterschool aan het Hygieaplein 7 uit 1924. Daarbij was naast Barend van den Nieuwen Amstel, ook Piet Kramer vanuit Publieke Werken betrokken.
Aan het Hygieaplein 40 staan nog drie andere scholen, waarvan op nummer 40 de Montessori lagere school, die in Nico Lansdorp in 1927 ontwierp.

Print Friendly, PDF & Email