Gemeente Amsterdam besluit tot Ad Grimmonbrug

Op 14 maart 2017 besloot het College van BenW van de gemeente Amsterdam om de Ad Grimmonbrug officieel vast te stellen. Het besluit is gepubliceerd op 17 maart 2017, Gemeenteblad nr. 43515. Op de bijlage bij dit besluit stond per abuis de verkeerde tekening, namelijk die van brug nummer 1916, die in het verlengde van de […]

Lees meer

Ad Grimmonbrug #3

Het voorstel voor de vernoeming van de brug(gen) in de Th. van Lohuizenlaan, naar Ad Grimmon – en hopelijk ook naar John Rädecker – wordt voorgelegd aan de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR). Een advies van de CNOR wordt eind december verwacht; bericht van de gemeente Amsterdam begin volgend jaar. © Archief Grimmon, 2 november […]

Lees meer

Ad Grimmonbrug #2

De gemeente Amsterdam stuurde een mooi bericht: “De Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) heeft vrijdag 21 oktober 2016 vergaderd over de voorstellen die zijn ingediend voor de namen van bruggen in Amsterdam. In deze vergadering is ook uw voorstel besproken. De CNOR heeft uw voorstel voor de Ad Grimmonbrug en uw onderbouwing met belangstelling gelezen. […]

Lees meer

De Ad Grimmonbrug?

Mijn zus Judith las in Het Parool een artikel over de oproep van de gemeente Amsterdam aan haar inwoners om voor de 1334 bruggen in de stad die alleen een nummer hebben, een naam te bedenken. Brugnummer 43 in de Leidsestraat, over de Keizersgracht, zou de perfecte Ad Grimmonbrug zijn. Deze brug leek me het […]

Lees meer

Gerard Grimmon, directeur NV Het Nederlandsche Veem Rotterdam

Gerard Grimmon,Gerardus Johannes Anthonius, Amsterdam 28-06-1859 – Heemstede 30-11-1930 (71) oom van Ad Grimmon en broer van mijn overgrootvader Piet Grimmon, begon zijn carrière als kantoorbediende. Later werkte hij – net als zijn vader – als boedelschikker en vervolgens als ‘waagdrager’. Hij bracht te wegen goederen van de waag naar de opdrachtgevers. Waagdragers waren verenigd […]

Lees meer

Paviljoen voor Koning Haakon

Soms kom ik nog een onbekend ontwerp van Grimmon tegen, zoals nu: zijn ontwerp voor een gala-paviljoen voor de ontvangst van koning Haakon VII van Noorwegen. Voor diens driedaagse staatsbezoek, van 5 tot en met 7 juni 1923, kwam Haakon als een soort Sinterklaas met de boot vanuit IJmuiden; hij voer met het Noorse pantserschip […]

Lees meer

Herman Baanders op de groepsfoto van bureau Cuypers

Op de groepsfoto die Alex Bratsch op 13 april 1906 maakte op het bureau van Ed. Cuypers staat een aantal mensen die nog niet zijn geïdentificeerd. Gisteren vernam ik dat Herman BaandersHerman Ambrosius Jan, Amsterdam 13-02-1876 – Amsterdam 27-05-1957 (81) uiterst links op de foto te zien is, hoewel hij toen al een jaar niet […]

Lees meer