Professioneel

 

  Opleiding
1889-1896 Openbare Lagere School, Amsterdam
1896-1899 Ambachtsschool Westerstraat 187-189, Amsterdam
1900-1902 Avondlessen Ambachtsschool voor houtbewerking, elektrotechniek, machineconstructie en handtekenen, Weteringschans / Vijzelgracht, Amsterdam
1903-1905 Ontwerpen, leraar Mathieu Lauweriks, Amsterdam
1904-1906 Talencursus Frans, Duits, Engels, Amsterdam
1915 Cursus Hoger Bouwkundig Onderwijs, Quellinusschool, Amsterdam
   
  Functies, bureaus
1900-1902 Tekenaar bij fabriek Koper, metaalbewerking
1905-1910 Bouwkundig tekenaar, later chef werkplaatsen bij Ed. Cuypers, Amsterdam
1910 Leiding uitvoering stadsversieringen Julianafeesten, Reguliersgracht e.o., Amsterdam
1910-1911 Bouwkundig tekenaar bij Gerrit van Arkel, Amsterdam
1911
Leraar aan de Amsterdamsche Teekenschool voor kunstambachten, Da Costastraat 64, Amsterdam
1911-1914 Bouwkundig tekenaar bij Sir Ed. Poynter, Buenos Aires, Argentinië
1914-1915
Bouwkundig tekenaar bij Gerrit van Arkel, Amsterdam
1914-1928 Hoofd Afwerking Gebouwen (architect-intérieur), Afdeling Gebouwen, Dienst der Publieke Werken gemeente Amsterdam
1923?-1939 Eigen (meubel)atelier, Korte Leidschedwarsstraat 39, Amsterdam bij/met Christiaan Teders
1923-1934 Kleurmeester
1923 Leiding inrichting Trouwkamer Eerste Klasse, Stadhuis, Oudezijds Voorburgwal 195, Amsterdam
1924-1925 Oprichter/hoofdredacteur tijdschrift Verf en Kleur
1928-1953 Architectenbureau A.A.M. Grimmon, Molenpad 17-I, Amsterdam
   
  Commissies en lidmaatschappen
ca. 1919 Lid Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK)
1921
Lid comité Woninginrichting voor sociale woningen van de gemeente Amsterdam
1928 Lid tentoonstellingscommissie A.V.O.
1931 Adviseur inrichting nieuwe Mannenkliniek, Apeldoornsche Bosch, Apeldoorn
1934 26-07
Lid Commissie 40 voor de Normalisatie van Kleuren van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland, Den Haag
1941-1945 Lid Bond van Nederlandse Architecten (BNA)
   
  Tentoonstellingen en excursies
1910 26-05/02-06 Tentoonstelling ontwerptekeningen Julianafeesten, ‘t Woonhuys, Vijzelstraat 60, Amsterdam (solotentoonstelling)
1918 27-04/27-05 Tentoonstelling van Kunstnijverheid en van Volkskunst, Zuid-Hollandsche Vereeniging tot  Kunstnijverheid en Volkskunst, Academie Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Coolvest, Rotterdam (groepstentoonstelling)
1919 01-11/01-12 Jaarbeurs voor Kunstnijverheid, Stedelijk Museum, Amsterdam (groepstentoonstelling)
ca. 1920
Arti et Amicitiae, Amsterdam (groepstentoonstelling)
ca. 1920-1921 Studiereis naar Dresden, Duitsland ter voorbereiding op ontwerp inrichting Tentoonstelling De Mensch
1921 20-05/01-07 Tentoonstelling Woninginrichting voor sociale woningen, Stedelijk Museum, Amsterdam (groepstentoonstelling)
1921 24-09/15-10 Tentoonstelling inrichting drie modelwoningen, Dortsmondstraat, Rotterdam-Hillesluis, i.s.m. Piet Kramer
1922 20-01/19-02
Internationale Tentoonstelling van Haardrachten, Interieur en Kleeding Amsterdam (I.T.H.I.K.A), Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam (dagelijkse leiding van de tentoonstelling en inrichting van de stand van Fa. J.J. Haag & Zn)
1923 Tentoonstelling model-huiskamer en -slaapkamer (incl. tapijten), Grote Directiekeet, De Harmoniehof, Amsterdam
1924 Tentoonstelling moderne behangselontwerpen, Hoofdkantoor Rath en Doodeheefver, Prinsengracht 1027, Amsterdam (groepstentoonstelling)
1925 Inzending gebouwen Publieke Werken naar de Wereldtentoonstelling in Parijs
1927 20-8/17-9-1927
Inrichting Historische Onderwijstentoonstelling Lager Onderwijs, Stedelijk Museum Amsterdam
1928
Inrichting tentoonstelling Arbeid en Arbeidsmethoden voor Onvolwaardige Arbeidskrachten (A.V.O.), Stedelijk Museum Amsterdam
1929
Inrichting periodieke tentoonstelling producten (huisvlijt, kunstnijverheid, handwerk) van de diverse afdelingen van de Vereniging Ons Huis, in het gebouw der Nederlandsche Handelsmaatschappij (nu Gebouw De Bazel), Amsterdam
1932 27-02 Excursie VANK Kring Amsterdam naar flatwoningen in Amsterdam, ingericht naar ontwerp van Grimmon
ca. 1932 Moderne meubelontwerpen, Arti et Amicitiae, Amsterdam (solotentoonstelling)
1933 23-12 /15-2-1934 Staal- en textiel tentoonstelling, Stedelijk Museum Amsterdam
1934 05
Excursie VANK Kring Amsterdam naar Villa Grasheuvel in Amersfoort, ingericht naar ontwerp van Grimmon
1934 Tentoonstelling meubilair UMS HOPMI, met Herman Mertens, Stand van de Vereniging voor Bitumeuze Wegconstructies, Najaarsbeurs Utrecht
   
  Publicaties van
1924 04 Artikel ‘Kleurenreeksen voor de praktijk in verband met de leer van Wilhelm Ostwald‘, Verf & Kleur 1 (april 1924), nr. 1, p. 7-8.

1926

Presentatie Plan Grimmon aan fabrikanten (o.a. Verf van Vettewinkel, Rath en Doodeheefver, Glasfabriek Leerdam, De Porceleyne Fles, Krommenie, Bruynzeel, Philips Gloeilampen ) met Ad Bos, vm. directeur Publieke Werken gemeente  Amsterdam
ca. 1928 Voorwoord voor een publicatie over kleurharmonisatie (boek is niet verschenen)
1941
Artikel ‘Kantoor en Magazijngebouw Amersfoort‘, Bouwkundig Weekblad 62 (1941), nr. 36, p. 299-303, foto’s Eva Besnyö
1941
Artikel ‘Zin van de woning‘, Bouwkundig Weekblad 62 (1941), nr. 48, 402-404, foto’s Eva Besnyö
1942
Artikel ‘Verbouwing Ateliers Hirsch & Cie. Amsterdam. Architect A. Grimmon‘, Bouwkundig Weekblad 63 (1942), nr. 33, p. 357-359, foto’s Eva Besnyö

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email