Julianafeesten

In 1910 verliet Grimmon het architectenbureau van Ed. Cuypers.infoGrimmon (1941) Het laatste project dat hij samen met Cuypers uitvoerde betrof de feestversiering voor de Julianafeesten.
In mei 1910 bezochten Koningin WilhelminainfoWilhelmina Helena Pauline Maria, Den Haag 31-08-1880 – Apeldoorn 28-11-1962 (82) en Prins HendrikinfoHendrik Wladimir Albrecht Ernst van Mecklenburg Schwerin, Schwerin (D) 19-04-1876 – Den Haag 03-07-1934 (58) Amsterdam met hun dochter Juliana.infoJuliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Den Haag 30-04-1909 – Baarn 20-03-2004 (94) Ze namen er een hele week de tijd voor, van 26 mei tot 2 juni. Het bezoek is de geschiedenis in gegaan onder de naam Julianafeesten, genoemd naar de prinses die net haar eerste verjaardag had gevierd. Er was een groots opgezet feestprogramma, met een allegorische optocht, een aubade op de Dam enzovoorts. Jonkheer Six had de leiding van het feestcomité.

Buurtvergadering in Café Schiller
Eerder in mei hadden de bewoners van de Vijzelstraat vergaderd over de plannen voor feestversieringen in hun buurt. Op 9 mei namen ze hierover, bij een drukbezochte vergadering in Café-restaurant Schiller (Rijksmonument)infoNr. 518369 aan het Rembrandtplein, na langdurige discussie hun besluit. Met overgrote meerderheid kozen zij voor de “smaakvolle brugversieringen” over de Heren- en de Keizersgracht die de 26-jarige architect, tevens buurtbewoner, Ad Grimmon had getekend, “met baldaquins als opening en slotstuk bij Sophiaplein [het huidige Muntplein] en Prinsengracht” en een mastversiering in het verlengde van de Kerkstraat en de Reguliersdwarsstraat.infoDe Tijd, 10 mei 1910 De tekeningen werden tentoongesteld in ’t Woonhuys, Vijzelstraat 60.infoDe Tijd,13 mei 1910 Er bestaat nog een afbeelding van de door Grimmon ontworpen versieringen, gezien vanaf de Munt in de richting Koningsplein.

De Dam als openluchts-timmerwerkplaats
Grimmon gaf leiding aan de uitvoering van de decoraties in de Vijzelstraat, die werd opgedragen aan aannemer Van Doesburg. Op 18 mei lichtte hij zijn plannen toe aan een journalist van de Maasbode. De krant publiceerde een uitvoerige beschrijving van voorgenomen stadsversieringen die op de Dam werden voorbereid: “De Dam is tot een openluchts-timmerwerkplaats herschapen en met bekwame spoed wordt aan de uitvoering van het versieringsplan van onze kundige architect, Ed. Cuypers, gewerkt.infoDe Maasbode, 19 mei 1910
De gemeente had zich zó ingespannen voor een indrukwekkend decoratieplan, dat zij initiatiefrijke bewoners die de gevels van hun woningen wilden versieren, vroeg om dat alsjeblieft niet te doen. “Het plan van de gemeente was zó schitterend, dat al wat door particulieren nog bovendien werd gedaan, het effect maar bederven zou!”.

© Archief Grimmon


 

Print Friendly, PDF & Email