Van Arkel en de Q-factor

In 1910 en 1911 was Grimmon als bouwkundig tekenaar werkzaam bij architect Gerrit van Arkel,infoLoenen aan de Vecht 03-03-1858 – Abcoude 15-07-1918 (60) die juist in deze periode aan de Diamantbeurs aan het Weesperplein werkte. Het is zeer waarschijnlijk dat Grimmon aan het ontwerp van dit gebouw heeft meegewerkt. Twee weken voor de oplevering van het gebouw vertrok hij naar Zuid-Amerika.

Van Diamantbeurs tot Capital C
De eerste steen van de Diamantbeurs werd gelegd op 12 december 1910; de opening vond plaats op 17 september 1911. “Toen de Diamantbeurs in 1911, naar een ontwerp van Gerrit van Arkel, werd gebouwd en opgeleverd, was het als gebouw en als instituut de bekroning van een bloeiperiode die als een tweede Gouden Eeuw voor Amsterdam gold: de economische opbloei vanaf 1880, die de stad weer een wereldstad voor industrie en handel maakte na een eeuw van malaise. Amsterdam was op dat moment uitgegroeid tot een van de belangrijkste centra van de internationale diamantindustrie. En dat alles was af te lezen aan het eigenzinnige ontwerp van de Diamantbeurs. Het was modern en zakelijk door zijn strakke ritmische opbouw, maar had ook klassieke allure met zijn bijzondere klokkentoren en verfijnde decoraties. Dit sieraad voor de stad, met zijn ingetogen Art Nouveau stijl, is dan ook erkend Rijksmonumentinfonr. 518478 van de eerste orde”, aldus de website van Zwarts en Jansma, het architectenbureau dat een nieuwe koepel op het gebouw ontwierp. De koepel bekroont de renovatie die in 2019 werd opgeleverd naar ontwerp van de architecten Braaksma en Roos, in opdracht van Zadelhoff B.V. en Sijthoff Media. Met de renovatie werd het gebouw teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van Van Arkel.
De opdrachtgevers, media-ondernemer Willem Sijthoff en vastgoedbedrijf Brouwershoff van Cor van Zadelhoff (Sijthoff Groep en Brouwershoff), kochten het gebouw in januari 2015 met de bedoeling om er een verzamelgebouw voor uitgevers en creatieve bedrijven van te maken, als ”het hoofdkantoor van de creatieve industrie” van Amsterdam. infoHet Parool, 23 januari 2015 De gerestaureerde Diamantbeurs is, met de naam, Capital C, in 2019 heropend.infoAdformatie, 28 juni 2016

Stadsarchitect in plaats van schoonheidscommissie
Gerrit van Arkel was lid van de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij pleitte voor (her)invoering van een stadsarchitect die in de plaats zou moeten komen van de schoonheidscommissie. Dit pleit heeft Van Arkel niet gewonnen; er zou een te eenzijdige architectuurstijl ontstaan.
De discussie over de stadsarchitect dan wel stadsbouwmeester is een eeuw later nog actueel. Volgens de Woningwet 2012 kunnen gemeenten besluiten tot aanstelling van een stadsbouwmeester in plaats van een welstandscommissie. De nieuwe Omgevingswet laat kwaliteitsbeoordeling verder over aan lokale overheden; de wet is per 1 juli 2024 van kracht.

Amsterdamsche Teekenschool
Ad Grimmon maakte begin 1911 ook deel uit van het lerarenkorps van de Amsterdamsche Teekenschool voor Kunstambachten aan de Da Costrastraat 64.infoNieuws van den Dag, 8 april 1911

© Archief Grimmon

 

Print Friendly, PDF & Email