Landverhuizers

De Argentijnse regering voerde sinds 1871 een actief beleid om Europese immigranten te werven.infoSchwierenga (1998)

Piet Grimmon naar Buenos Aires
Piet GrimmoninfoPetrus Egbertus Gerardus.), Amsterdam 28-09-1883 – Haarlem 07-06-1945 (61) vertrok op 26 april 1910 naar Buenos Aires, Argentinië.infoStadsarchief Amsterdam, OGDA00163000020 Hij was tekenaar, net als zijn broer Ad, en reisde met velen die vanuit de slechte economische situatie in Nederland werk zochten in het buitenland naar Zuid-Amerika, naar “het paradijs dat niet bleek te bestaan” – zoals dat in verschillende publicaties wordt geformuleerd. Maar voor Piet pakte het niet slecht uit. Hij richtte een bedrijf op in elektrotechnische apparatuur en zou een bekende importeur worden voor de moderne auto-industrie.

Ad Grimmon naar Buenos Aires
Op 5 september 1911 volgde Ad Grimmon zijn broerinfoStadsarchief Amsterdam, OGDA00163000020 naar Zuid-Amerika. Hij ondernam de reis naar Argentinië samen met Barend van den Nieuwen Amstel jr.infoAmsterdam 31-05-1883 – Amsterdam 12-09-1957 (74) met wie hij bij Gerrit van ArkelinfoLoenen aan de Vecht 03-03-1858 – Abcoude 15-07-1918 (60) had gewerkt.infoOorthuys (2014), Montijn (2014)Of zij van plan waren om te emigreren of de overtocht maakten voor een tijdelijke periode is niet duidelijk. Misschien hadden Piet Grimmon of Van Arkel iets te maken met de reis of het doel daarvan. Van den Nieuwen Amstel gaf op zijn cv aan dat hij van 1911 tot 1914 bij Van Arkel werkte, maar vermeldde niet dat hij in deze jaren naar Zuid-Amerika is geweest.infoOorthuys, e-mail 18 juli 2014 Grimmon deed dat wel; hij schreef dat hij zowel voor als na de reis bouwkundig tekenaar bij Van Arkel was.infoGrimmon (1941)
De jonge architecten, 27 en 28 jaar oud, maakten de overtocht met het stoomschip Frisia van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL). Ze reisden tweede klasse, vanaf de Oostelijke Handelskade in Amsterdam naar Buenos Aires. De SS Frisia was gebouwd op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen en bestemd voor de dienst op Zuid Amerika.infoDe Haas (1998) Grimmon en Van den Nieuwen Amstel kwamen na zes weken varen op zaterdag 21 oktober 1911 in de haven van Buenos Aires aan.

Sir Edward Pointer
In zijn cv schreef Grimmon dat hij in Zuid-Amerika werkte als bouwkundig tekenaar “aan een project van Sir Edward Poynter.infoEdward John, Parijs (FR), 20-03-1836 – Londen (VK) 26-07-1919 (83) infoGrimmon (1941) Dit project betrof vermoedelijk de Torre des Ingleses in Buenos Aires, een cadeau van de Britse inwoners van de stad ter gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid van Argentinië.
Sir Ambrose MacDonald PoynterinfoLonden (VK) 26-09-1867 – 31-05-1923 (55), ook Ambo genoemd was een zoon van Sir Edward Poynter en Lady Agnes MacDonald;info1843 – 1906 (63) via zijn moeder was hij een neef van schrijver en dichter Rudyard Kipling,infoBombay (Brits-Indië), 30-12-1865 – Londen (VK) 18-01-1936 (70) auteur van onder meer de verzamelde verhalen en gedichten in The Jungle Book. ‘Ambo’ wilde aanvankelijk ook zelf dichter worden, maar hij werd kalligraaf, kunstenaar en architect. Hij deed mee aan de prijsvraag voor het beoogde monument in Buenos Aires en won met zijn ontwerp voor een klokkentoren, een soort miniatuur Big Ben. Hij moet trots geweest zijn op dit plan, in zijn prille carrière; hij omschreef het met de woorden “its finest structure of its kind since the fifteenth century”.infoFlanders (2002)

Tentoonstelling van prijsvraaginzendingen
De inzendingen voor de prijsvraag werden tentoongesteld in de indrukwekkende Salón del Bon Marché, de huidige Galerías Pacífico in Buenos Aires, waar Sir Ambrose ook zelf werkte.infoWright (2006) Hij bouwde de toren in samenwerking met het Argentijnse architectenbureau Hopkins y Gardom; bouwmaterialen en technisch specialisten werden uit Engeland gehaald.infoSchávelzon (2009) Mogelijk behoorde Grimmon tot dit uitvoerende gezelschap; hij werkte naar eigen zeggen drie jaar bij Engelse architecten – maar waarom hij in zijn cv Sir Edward en niet Sir Ambrose als opdrachtgever heeft vermeld is niet duidelijk.
Tijdens de Falklandoorlog in 1982 werd de toren gezien als symbool van het Brits-Argentijnse conflict. Als gevolg hiervan probeerden anti-Britse Argentijnen meermaals om de toren op te blazen, die daardoor behoorlijk werd beschadigd. De Torre des Ingleses is eind jaren ’90 volledig gerestaureerd en kreeg de nieuwe, neutrale naam Torre MonumentalinfoSchávelzon (2009)

Terug in Nederland: Bussum en Bilthoven
Ad Grimmon werkte van 1911-1913 voor Poynter en noteerde ook dat hij in 1913-1914 weer bij Van Arkel werkte.infoGrimmon (1941) Helemaal duidelijk is dit niet, maar het cv waarop hij deze data invulde dateert uit 1941, mogelijk had hij de precieze data niet voorhanden. In ieder geval was hij op 1 juli 1914 in Amsterdam: hij ondertekende, als getuige, de huwelijksakte van Ad Regoort en Toos Brondgeest (met wie hij na de scheiding zelf zou trouwen, 1in 1916). enkele Volgens het Amsterdamse Bevolkingsregister kwam hij niet in 1913, maar pas op 10 oktober 1914 terug in NederlandinfoStadsarchief, OGDA00163000020 en ging weer bij zijn ouders in de Kerkstraat 311 in Amsterdam wonen. Een jaar later, op 18 december 1915, vond hij woonruimte aan de Amersfoortsestraatweg 6 in Bussum.
Barend van den Nieuwen Amstel was tenminste anderhalf jaar eerder teruggekomen. In maart 1913 trad hij in Noordwijk op namens architect Rob van ‘t Hoff,infoRobert, Rotterdam 1887 – New Milton (VK) 1979 (92) infoLeidsch Dagblad, 29 maart 1913, Van den Nieuwen Amstel besteedde namens van ’t Hoff een landhuis aan de Gooweg in Noordwijk aan in opdracht van uitgever H.E. Stenfert Kroese die toen in Amerika verbleef, aldaar architect Frank Lloyd WrightinfoFrank Lincoln, Richland Center (VS, Wisconsin) 1867 – Phoenix (VS, Arizona) 1959 (91) ontmoette en enkele door hem ontworpen gebouwen bezocht.
Weer tien jaar later – Grimmon was inmiddels getrouwd, met zijn vrouw Toos teruggegaan naar Amsterdam, waar hun drie kinderen waren geboren – ontstonden relatieproblemen na de dood van hun tweede kind. Grimmon zou het Amsterdamse woonhuis tijdelijk verlaten en woonde een klein jaar in de ‘Argentijdse’ in villa El Rancho in Bilthoven, van oktober 1926 tot medio augustus 1927, Over deze villa gaat het verhaal dat een Nederlander na een verblijf van vele jaren in Argentinië, om gezondheidsredenen naar Nederland moest terugkeren. Misschien is dat de reden waarom Grimmon niet in Argentinië is gebleven.infoDe Graaf (2006)

© Archief Grimmon

 

Print Friendly, PDF & Email