Reizende tentoonstellingen

Na de Eerste Wereldoorloginfo01-08-1914 – 11-11-1918 was er veel belangstelling voor geneeskunde en volksgezondheid. Het Rode Kruis organiseerde in 1921 de Internationale Hygiënische Tentoonstelling Amsterdam (I.H.T.A.) in het Paleis voor Volksvlijtinfo1883-1923, ontwerp Cornelis Outshoorn aan het Frederiksplein. Het doel van deze tentoonstelling was om aanschouwelijk onderwijs in de volksgezondheid te geven voor een breed publiek.

Internationale Hygiënische Tentoonstelling Amsterdam
Na afloop werd besloten om van de I.H.T.A. een reizende tentoonstelling te maken. Prins HendrikinfoHendrik Wladimir Albrecht Ernst van Mecklenburg Schwerin, Schwerin (D) 19-04-1876 – Den Haag 03-07-1934 (58) sprak de wens uit “dat deze tentoonstelling bij haar bezoeken aan de verschillende plaatsen in den lande, de belangstelling moge hebben van het volk, waardoor het doel bereikt zal worden, dat zij de hygiëne op velerlei gebied zal dienen.”
Aan Grimmon werd gevraagd om de reizende versie van de tentoonstelling te ontwerpen. Deze werd voorafgaand aan de tournee door Nederland, van 8 oktober tot 8 november 1921, getoond in het Panoramagebouwinfo1880-1935, ontwerp Isaac Gosschalk aan de Plantage Middenlaan en in het gebouw van het KZB Genootschap in Den Haag, in 1920. Grimmons ontwerp werd goed ontvangen. “De architect A. Grimmon heeft de moeilijkheid, om deze tentoonstelling gemakkelijk naar andere plaatsen te vervoeren en in minder ruime zalen op te stellen, op vernuftige wijze opgelost. De wanden der uitstallingen kunnen gemakkelijk uit elkander worden genomen. De toonbanken zijn de kisten, met schotten voor de platen, lijsten en voorwerpen. Geoefende inpakkers zorgen voor de verzending. De plattegrond der tentoonstelling kan zich schikken naar de beschikbare zaal. Reeds is aan twintig Gemeentebesturen verzocht om gastvrijheid voor de tentoonstelling. Uw verslaggever twijfelt niet of deze zal in de kleinere gemeenten gaarne gegeven worden, nu de bevolking op zoo aanschouwelijke wijze kan worden onderricht in de gezondheidsleer.”infoLens (1922)

Tentoonstelling De Mensch
In 1922 werd de Tentoonstelling De Mensch georganiseerd die in tegenstelling tot de I.H.T.A. een beeld van de gezonde mens zou geven.infoDe Telegraaf, 3 april 1922 Ook deze tentoonstelling zou gaan reizen. Voor de voorbereiding werd een grote commissie van deskundigen gevormd, met burgemeester Willem de VlugtinfoAmsterdam 19-12-1872 – Aerdenhout 10-02-1945 (72), burgemeester van Amsterdam 20-06-1921 – 01-03-1941 als voorzitter van het erecomité. Het te exposeren materiaal was onder meer afkomstig uit het Hygiënemuseum Dresden; voor de expositie in Amsterdam werden speciale studiemodellen vervaardigd.
Grimmon kreeg de opdracht om de tentoonstelling te ontwerpen, die van 20 mei tot 19 juni 1922 zou plaatsvinden in het Paleis voor Volksvlijt. Nu moest er een ontwerp komen dat direct geschikt was om te reizen. “De aankleding beloofde buitengewoon te worden”, schreef de Nieuwe Haarlemsche Coiurant – mede omdat Grimmon ter voorbereiding naar Dresden was geweest.”infoNieuwe Haarlemsche Courant, 15 april 1922, p.2 
Ook nu waren de reacties positief. Hoewel de tentoonstelling vooral voor leken was bedoeld werd aan artsen sterk aangeraden om te komen kijken vanwege de boeiende en “vaak vernuftige wijze van opstellen en vertonen en de oorspronkelijke manier die uitgedacht is om de beschouwer de zaak duidelijk te maken.”infoMuntendam (1922) De grote hoeveelheid informatie vereiste ondanks de fraaie en heldere vormgeving en toelichtende teksten wel dat studenten geneeskunde werden ingezet als gidsen.

© Archief Grimmon

 

Print Friendly, PDF & Email