Bureau Verkeerspolitie Overtoom

Op 22 juni 1922 besloot het College van B&W tot een nieuw te bouwen Politiebureau voor het Verkeerswezen Amsterdam aan de Overtoom 41-43, naast het gebouw van de Bereden Politie, waartoe een krediet van fl. 185.000 beschikbaar werd gesteld.info info Het gebouw werd ontworpen in de Amsterdamse School-stijl door architect Piet Marnette.info Marnette werkte veertig jaar bij de gemeentelijke Dienst Publieke Werken; hij ontwierp zowel gebouwen als straatmeubilair. Grimmon ontwierp het interieur van het nieuwe politiebureau, dat op 1 oktober 1924 werd geopend.info 

Voortreffelijke kleurschakeringen
“Reeds bij de aanschouwing van de gevel maakte het gebouw een uitstekende indruk,” schreef Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij, en ook de praktische indeling werd gewaardeerd. Links van de poort bevond zich de weegbrug voor vrachtverkeer, rechts de garage voor politieauto’s en motorvoertuigen, met daarachter de werkplaats. De kamers van de hoofd- en andere inspecteurs, en de loketten voor publiekszaken bevonden zich op de eerste verdieping; daarboven lag de werkruimte voor agenten: een schrijfkamer, een kleedkamer waar natte uniformen konden worden omgewisseld, een theorielokaal en archief. “De inrichting van het bureau – het is het eerste in ons land – is sober maar smaakvol. De architect van PW, de heer Grimmon, heeft met eenvoudige middelen, sobere meubilering en stoffering, een weldadig aandoend interieur geschapen, waartoe niet in de laatste plaats ook de voortreffelijke kleurschakeringen bijdragen.”info 
Foto’s van Grimmons interieurontwerp tonen een tamelijk strak ontwerp van de kamers, met veel houtwerk, lambriseringen en wanden met ingebouwde kasten. Er is bijpassend meubilair te zien, waarvan aannemelijk is dat Grimmon hiervoor ook verantwoordelijk was.

Staalkaart
Dit politiebureau markeert het begin van Grimmons plan voor kleurnormalisatie. Bij de afwerking van de gemeentelijke gebouwen moest hij telkens opnieuw aangeven welke kleuren in welke gebouwen moesten worden gebruikt. Dat bracht hem op de gedachte om tot een staalkaart te komen – aanvankelijk alleen voor verf, later voor allerlei materialen. Voor het politiebureau maakte hij zelf enkele kleuren verf aan en hoefde vervolgens alleen nog aan te geven waar deze kleuren moesten worden aangebracht. “Diezelfde kleuren zouden nu verder gebruikt worden voor de beschildering van nog andere gemeentegebouwen en daar was niets tegen. En deze eenvoud had hier alles voor.”info
Het zou me niet verbazen als het typische Amsterdamse School-blauw afkomstig is van Grimmon.

Casco
Het gebouw voor de verkeerspolitie is een Rijksmonument.info Alleen de gevel en delen van het casco zijn bewaard gebleven. Op de begane grond is er inmiddels een sportschool gevestigd; daarboven zijn nu woningen. Het gebouw is opgenomen in de brochure Amsterdamse School in het straatbeeld die in 2016 werd uitgegeven in het kader van de activiteiten rond ‘100 Jaar Amsterdamse School’.

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email