Familie

De familie van Ad Grimmon – en daarmee de mijne – is afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. De naam komt waarschijnlijk voort uit het oude Land van Grimbergen (Grimont) ten noorden van Brussel. Daar, in de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst, werd Catharina Pica rond 1600 geboren. Ze trouwde in 1617 met Raes,infoErasme de Grimon/Grimont/Cremon, afkomst onbekend die verder onder de naam Raes de Grimon door het leven ging.infoEen eerdere optie lijkt inmiddels onwaarschijnlijk, die betrof de mogelijkheid dat Raes verwant zou kunnen zijn aan de familie (de) Grimon(t) uit het voormalige Graafschap Avernas in de Franstalige regio Waremme, Provincie Luik. Deze familie is verwant aan de edellieden van Grimont die van 1526 tot 1749 de heerlijkheid, ofwel rechtsgebied, van Trognée bestuurden. Hun kinderen dragen sindsdien de familienaam Grimon. Deze naam is in het latere Nederland achtereenvolgens gewijzigd in Grimont en uiteindelijk Grimmon.

Van Luik via Utrecht naar Deventer
Het huwelijk van Catharina Pica en Raes de Grimon vond plaats in Lives-sur-Meuse;info16-07-1617 ze vestigden zich later in het nabijgelegen Luik, in een huis aan de Rue des Frères Croisiers. Ze waren niet onbemiddeld en bezaten behalve hun woonhuis ook andere opstallen in de stad.
Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en nadat Raes was overleden, verkocht Catharina het woonhuis aan Henry Jamar.infoUtrechts Archief, Akte 275, 14-06-1647. Catharina hertrouwde met Henricus van den Dale Louys Grimont,infoLudovicus, komt ook voor als Lowijs de Gremon, gedoopt Luik 28-05-1618 – Utrecht 16-05-1687 (68) de (vermoedelijk enige) zoon van Raes en Catharina, gaf de voor de verkoop benodigde toestemming. Een jaar eerder was hij in Luik getrouwd met Nelleke DiernainfoCornelia/Nelleken/Petronella Alaid Dierna Diernae Diernawe, Luik, geboortedatum onbekend – Utrecht 29-04-1687; tezamen vertrokken ze vrijwel direct na hun huwelijk naar Utrecht. Louys en Nelleke behoorden tot de calvinistische Waalse Kerk en daarmee mogelijk tot de protestanten die in de oorlog naar de Noordelijke Nederlanden vluchtten voor de katholieke Spanjaarden.
Catharina’s verkoop van het huis in Luik bood Louys en Nelleke wellicht de mogelijkheid om een bestaan in Utrecht op te bouwen. Nog geen twee maanden daarvoor, op 7 april 1647, was hun zoon Louys jr.infoLodewijk, Utrecht 07-04-1647 – Deventer 05-10-1719 (72) geboren; op diezelfde dag tekende Louys een huurovereenkomst met zijdelakenkoper Andries van Wouw, voor het huis genaamd ‘De Wilde Zee’  aan de Korte Sint Jansstraat.infoUtrechts Archief, Akte 148, 07-04-1647 Daar begon Louys, als suikerbakker, een banketbakkerij. Hij wilde poorter worden, de status waarmee hij burgerrechten in Utrecht zou verwerven. Wie hiervoor in aanmerking wilde komen moest een eed afleggen en een geldbedrag betalen om aan te tonen dat in het eigen onderhoud kon worden voorzien. Vijf jaar na aankomst in Utrecht, in 1652, verkreeg Louys – en met hem zijn vrouw Nelleke en hun (inmiddels twee) zoons Louys jr. en Gerrit – het poorterschap.
Een deel van de Luikse bezittingen van Louys’ ouders moet zijn behouden. Nog jaren na de dood van haar oma Catharina inde Cornelia,infoUtrecht, gedoopt 28-11-1658 – Utrecht 09-05-1718 (59) dochter van Louys en Nelleke, vanuit Utrecht de huur van deze panden; ze was daartoe gemachtigd door haar oudste broer Louys jr.
Louys jr. was inmiddels in Delden getrouwd met Anneken Weybels en had zich met haar gevestigd in Deventer. Daar handelde hij vanuit zijn winkel in het pand ‘Den Golden Arent’ aan de Waterstraat in VOC goederen. Anneken en de drie opeenvolgende echtgenotes van Louys jr. overleden alle vier voor hun 30ste levensjaar.
Hendrik GrimontinfoHendrickus Walter, Henrik Wolter, Henricus, Henri, Deventer 1675 – Deventer 11-05-1746 (71), begraven in de Lebuinuskerk te Deventer was een zoon uit het derde huwelijk van Louys jr. Hij trouwde met Bernardina WijghersinfoBernardina Catrina, Vriezenveen 1650 – Deventer 16-03-1679 (29) uit Deventer. Hendrik en Bernardina waren de eersten van de Waals-gereformeerde familie Grimmon die hun kinderen Rooms-katholiek zouden laten dopen; daarna zouden de Grimmons tot ver in de 20ste eeuw katholiek blijven.infoVanuit de Zuidelijke Nederlanden was de familie Grimmon lid van de Waals Gereformeerde Kerk. Louys sr was in Luik gedoopt; Louys jr. werd in 1661 gedoopt in de Waalse Kerk van Utrecht. Daarna is nog niet alles duidelijk. Hoewel Hendrik en Bernardina hun kinderen Rooms-Katholiek lieten dopen, is de familie Grimmon na de fusie van de Waals Gereformeerde en de Nederlands Hervormde Kerk in 1816 in de archieven geregistreerd als Nederlands Hervormd. In Amsterdam zijn enkele familieleden begraven in de gereformeerde Oude Kerk, in de Voetboog- of Sint Joriskapel. Gerard Grimmon jr. en Judica Faij lieten hun kinderen dopen in de katholieke schuilkerk t Haantje, nu Museum Ons Lieve Heer op Solder, aan de Oudezijds Voorburgwal; Judica werd dan weer begraven in de  gereformeerde Oude Kerk.

Van Deventer naar Amsterdam
Vanaf Gerard Grimmon,infoGerardus, Gradus, Deventer 1715 – Amsterdam 15-09-1783 (58) zoon van Hendrik Grimont en Fenna ten Brink,infoFenna Fenne, Margarete Marijken, 1677 – Deventer 18-05-1733 (56) is de familie geregistreerd onder de naam Grimmon. Gerard vertrok voor het jaar 1750 naar Amsterdam. Daar kocht hij in 1757 twee huizen en erven onder een dak op de hoek Nieuwebrug over Het Zeerecht aan de Prins Hendrikkade, in 1776 huis ‘De Wildeman’ met erf op de hoek van de Nieuwebrugsteeg, in 1778 een ander huis met erf aan de Nieuwebrugsteeg (zuidzijde) en in 1787 tenslotte een huis en erf voorbij de Leliegracht aan de westzijde van de Keizersgracht. Daar zou zijn derde echtgenote Alida MeijboominfoAlida, helft van een tweeling, doop Mozes en Aaron, Amsterdam 23-02-1723 – begraven Oude Kerk, Amsterdam 26-01-1788 (65), huwelijk met Gerard Grimmon 29-10-1756 na zijn overlijden en totdat zij er zelf overleed, blijven wonen.
Hun zoon Gerard Grimmon jr.infoGerardus Joannes, Amsterdam 05-05-1764 – Nieuwendam 30-09-1815 (51) werd wijnkoper/distillateur (stoker) aan Oude Looiersstraat. Ook voer hij als beurtschipper over de Zuiderzee. De ‘cajuit van de beurt-schepen’, die alle avonden op de lijndienst Amsterdam-Lemmer (in Friesland) voeren, werd vanaf 1 juni 1765 aan Gerard Grimmon verhuurd. De veersteiger lag aan de Oude Teertuinen (nu Prins Hendrikkade), ten oosten van de Nieuwe Brug bij het Damrak, waar later de Nicolaaskerk is gebouwd.infoAmsterdamsche Courant, 23 mei 1765 en 8 november 1766Het was er een drukte van belang; het havenfront naar het IJ was nog open en talloze veerdiensten van de beurtvaart kwamen en gingen hier vandaan over de Zuiderzee van en naar het achterland.
Nakomelingen van Gerard Grimmon jr. en zijn Haagse vrouw Judica FaijinfoJudica Johanna, 1773 t Hage, 28-12-1797 overleden in het kraambed, begraven in de Oude Kerk, Amsterdam (24) wonen sindsdien onafgebroken in Amsterdam.

Overgrootouders
Piet Grimmon
,infoPetrus Johannes Gerardus, Amsterdam 30-05-1824 – Amsterdam 20-10-1888 (64) kleinzoon van Gerard Grimmon en Judica Faij, werd geboren aan de ‘onder voorkamer’ van de Romeinsarmsteeg 11, een straatje tussen de Herengracht en het Singel. Later woonde hij aan de Reestraat en de Rapenburgergracht 30, waarna hij terugkeerde naar de Romeinsarmsteeg, nu op nummer 8, vervolgens op nummer 37.
Piet trouwde op 28 juli 1852 met Geertruida Husman;infoAmsterdam 08-04-1828 – Amsterdam 08-07-1908 (78) ze werden de overgrootouders van Ad Grimmon – en mijn betovergrootouders.
Piet Grimmon was zijn hele werkzame leven boedelschikker bij Van Vlijmen Heukensfeldt, het nog steeds bestaande Veilinggebouw De Zwaan voor kunst en antiek aan de Keizersgracht 474.infoDe Tijd, 24 oktober 1888Geertruida Husman was dienstbode. Koninklijk Hoffotograaf Albert GreinerinfoNeustadt (D) 06-08-1833 – Amsterdam † na 1915 maakte in 1887 een portretfoto van hen in de fotostudio die hij recent had geopend aan het Damrak 24. Mogelijk is deze foto gemaakt ter gelegenheid van Grimmons veertigjarige jubileum bij het veilinghuis. Hij dankte zijn werkgever voor een mooi (foto?)cadeau via een advertentie het Algemeen Handelsblad.infoAlgemeen Handelsblad, 6 april 1887 Over het jubileum werd ook door Van Vlijmen Heukensfeldt en de kinderen van Grimmon geadverteerd; behalve in het Algemeen Handelsblad in godsdienstig en staatkundig dagblad De Tijd. De familie plaatste vaker familieberichten in deze kranten.
Ze hadden acht kinderen, van wie een aantal een aanzienlijke carrière opbouwde.

Grootouders
Mijn overgrootvader Piet GrimmoninfoPetrus Hendricus Antonius Willibrordus, Amsterdam 03-01-1854 – Amsterdam 1923 (69) was de oudste. Hij werd sigarenkeurmeester bij de grote Amsterdams-Joodse Tabakshandel W. Lehmann aan de Warmoesstraat 176 en trouwde op 28 mei 1883 met Maria Everling.infoMaria Bernardina Petronella, Amsterdam 16-07-1857 – Amsterdam 26-08-1937 (66) Ze woonden aan de Korte Korsjespoortsteeg bij de Dominicuskerk, die hier juist in die tijd werd gebouwd. De kerk was ontworpen door Pierre Cuypers.infoPetrus Josephus Hubertus, Roermond 16-05-1827 – Roermond 03-03-1921 (93) Piet Grimmon was één van de oprichters van Assumptio, de Coöperatieve Vereniging voor Productie en Consumptie, die in 1901 door 28 Amsterdamse ambachtslieden werd opgericht.
Gerard GrimmoninfoGerardus Johannes Anthonius, Amsterdam 28-06-1859 – Heemstede 30-11-1930 (71) zou één van de vijf oprichters van de N.V. Het Nederlandsche Veem worden. Hij verhuisde met zijn vrouw Anna RuhéinfoAnna Maria, Nieuwer-Amstel 31-05-1865 – 05-02-1947 (81) naar Rotterdam, waar hij directeur van de Rotterdamse vestiging van de vennootschap werd. Na pensionering verhuisde de familie naar Heemstede. Joop GrimmoninfoJoseph Petrus Maria, Amsterdam 28-09-1863 – ?vertrok op jeugdige leeftijd naar Alkmaar. Hij werd een bekende kok. Bij de Internationale Bakkerijtentoonstelling die in 1906 plaatsvond aan het Leidseplein in Amsterdam won hij een zilveren medaille voor zijn koude vleesschotel.infoAlgemeen Handelsblad, 6 juli 1906
Er waren drie zussen, Christina,infoChristina Johanna Geertruida, Amsterdam 05-09-1855 – ? MariainfoMaria Christina Antonia, Amsterdam 26-10-1869 – Zevenbergen 09-04-1907 (37) en Berdina Grimmon.infoBerdina Johanna Gerarda, Amsterdam 16-07-1873 – Amsterdam 28-09-1930 (57) Christina trouwde met een timmerman, Berdina met een horlogemaker, Maria werd kloosterzuster (overste) in Helvoirt.
Over Frans GrimmoninfoFransiscus Josephus Johannes, Amsterdam 26-10-1861 – Loosdrecht? 19-01-1945 (74)  is geen informatie bekend.
Egbert GrimmoninfoEgbertus Jacobus Joseph, Amsterdam 30-04-1857 – Hilversum 23-02-1933 (75) zou de vader van Ad Grimmon worden.

Ouders
Egbert Grimmon
begon als timmerman.infoStadsarchief Amsterdam BRB00004000261 Van zijn vrouw Dorothea BeckersinfoDorothea Maria Simonetta, Amsterdam 16-05-1861 – Hilversum 03-11-1943 (82) is geen beroep bekend. Op 10 augustus 1898 (41 jaar) werd Bert Grimmon Opzichter Gemeentelijke Gasfabrieken bij de gemeente Amsterdam; op 1 juli 1911 (54 jaar) controleur bij de klachtendienst van de gemeente.infoStadsarchief Amsterdam DGVC00024000172 Hij moet een goed inkomen hebben gehad; al rond de eeuwwisseling hadden drie van de vijf kinderen vakopleidingen gevolgd. Hiernaast deed hij, kennelijk ook niet onverdienstelijk, aan huisvlijt: zijn model-stoomboot werd onder nummer 1811 opgenomen in de grote Tentoonstelling van Amsterdamsche Handvlijt in Huis, School en Werkplaats, die in 1909 plaatsvond in het Stedelijk Museum Amsterdam.infoCatalogus gelijknamige tentoonstelling 25 mei tot 27 juni 1909, pag 21
Toen Ad en Piet op 28 september 1883 werden geboren woonden Egbert en Dorothea Grimmon-Beckers aan de Lauriergracht 23 in Amsterdam. Het pand is nu een RijksmonumentinfoRijksmonument nr. 3204 en ziet er prachtig uit, maar de laatste decennia van de negentiende eeuw was de verkrotting in de stad enorm. De industriële revolutie trok veel mensen naar de steden met woningnood en speculatiebouw als gevolg. In de laatste jaren van de 19e eeuw kon de familie Grimmon telkens een tijdje terecht in panden die zouden worden gesloopt of verbouwd. Toen Ad Grimmon op zijn 25e het ouderlijk huis verliet had hij op twaalf verschillende adressen gewoond.
Op 28 april 1916 verlieten Egbert en Dorothea Grimmon-Beckers Amsterdam. Ze verhuisden naar een nieuw, vrijstaand huis met twee verdiepingen en een erker aan de Ruitersweg 8 in Hilversum, dat een belangrijke rol zou gaan spelen in de familie. Egbert Grimmon ging op 1 juli 1922 (65 jaar) met pensioen en ontving tot zijn dood in 1933 een pensioenbedrag van fl. 1.060, aangevuld met fl. 490, totaal fl. 1.550 per jaar – dat zou in 2015 een bedrag zijn met een waarde van ruim € 24.000.infoWaarde van de gulden, IISG Dorothea Beckers overleed tien jaar later in het huis aan de Ruitersweg. Het bestaat nog en ligt verscholen tussen grote bouwblokken uit recenter tijd.

Broers en zus
De tweelingbroers Ad Grimmon en Piet GrimmoninfoPetrus Egbertus Gerardus, Amsterdam 28-09-1883 – Haarlem 07-06-1945 (61) werden allebei technisch tekenaar. Ad zou (interieur)architect worden, Piet werd elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich in de moderne autobranche, importeerde innovatieve rembekledingssystemen van het wereldberoemde merk Ferodo, naast nieuwe materialen zoals perspex en asbest, dat gebruikt werd in de auto-industrie. Piet Grimmon publiceerde regelmatig over technische ontwikkelingen in het tijdschrift De Ingenieur.
Egbert Grimmon jr.infoEgbertus Petrus Maria Adriën, Amsterdam 02-10-1887 – Hilversum 11-10-1952 (65) werd planter in Nederlands Oost-Indië. Hij reisde met zijn vrouw en kinderen geregeld heen en weer tussen Nederland en Nederlands-Indië. In 1920 werd hij door de Nederlandsche Rubber Maatschappij belast met het beheer van de rubberplantage Soengei Mangkei in Noord-Sumatra.infoDe Sumatra Post, 29 augustus 1920 In 1932 remigreerde hij naar Nederland en vestigde zich aan de Bandalaan 19 in Apeldoorn, de plaats waar zijn schoonouders woonden. Drie jaar later verhuisde hij naar Beverwijk en in 1936 trok hij (met vrouw en dochter) in bij zijn moeder aan de Ruitersweg 8 in Hilversum; daar zou hij in 1952 overlijden.infoApeldoorn, 8 januari 1932, vervolgens in Beverwijk, op 18 juni 1935, Bevolkingsregister Apeldoorn 1927-1939, deelnr. 16 pag. 22, en vanaf 1936 tot zijn dood in 1952, Adresboek Hilversum 1937
De beide jongste kinderen, Maria en Henri, verhuisden in 1916 met hun ouders mee van Amsterdam naar Hilversum. Maria GrimmoninfoMaria Johanna Dorothea, Amsterdam 09-03-1891 – Hilversum 16-08-1983 (92), niet te verwarren met haar nicht en naamgenote Maria Joanna Dorothea, Amsterdam 06-02-1892 – Amsterdam 05-07-1971 (79) verliet het ouderlijk huis toen ze 30 was en ging, ongetrouwd, aan de Egelantierstraat 157 in Amsterdam wonen.infoDe Gooische Post, 5 januari 1923, p. 6 Het lijkt erop dat ze dienstbode of huishoudster is geweest, ook al staat ze steeds ‘zonder beroep’ geregistreerd. Gedurende 20 jaar woonde ze telkens een tijd in bij de familie waar ze werkte – meermaals in monumentale villa’s – in Laren of Hilversum, en in de tussenliggende periodes bij haar ouders. Vanaf 1942 woonde ze met vier andere ongehuwden aan de Kruissteeg 32 in Hilversum.
Henri GrimmoninfoPater Henri, Henricus Egbertus Maria, Amsterdam 09-11-1907 – Weert 04-04-1944 (36) werd in 1923 pater in de Congregatie van de Heilige Geest in Weert; zijn eerste H. Mis droeg hij in 1933 op in de grote, neogotische St. Vituskerk in Hilversum,infoDe Gooische Post, 5 augustus 1933, voorpagina (ontworpen door P. Cuypers) kort nadat zijn vader om de hoek aan de Ruitersweg was overleden. In Weert was pater Grimmon leraar bij het Missiehuis; hij was tevens redacteur van De Bode en Het Missievriendje.infoProvinciale Noordbrabantsche en s-Hertogenbossche Courant, 10 juli 1934, p. 6

© Archief Grimmon

 

Print Friendly, PDF & Email