Familie

De familie van Ad Grimmon – en daarmee de mijne – is, onder de naam Grimont, afkomstig uit het voormalige Graafschap Avernas in de Franstalige regio van de Provincie Luik, regio Waremme, in het noorden van de Ardennen.info Mogelijk is de familie verwant aan de edellieden van Grimont die gedurende ruim twee eeuwen (van 1526 tot 1749) de ‘heerlijkheid’ (een rechtsgebied) van Trognée bestuurden. De kasteelhoeve van deze ‘Seigneurs de Trognée’ maakt deel uit van het beschermde cultureel erfgoed van België.

Voorouders
Louys Grimont
,info zoon van Erasme (Raes) de Grimon en Catharina Picainfo uit de Rue des Frères Croisiers in Luik,info vertrok tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog en vrijwel direct na zijn huwelijk met Nelleke Diernainfo vanuit Luik naar de Noordelijke Nederlanden. In 1646 is de familie te vinden in Utrecht, waar zij in 1647 het huis genaamd ‘De Wilde Zee’ aan de Korte Sint Jansstraat huurdeninfo en waar hun kinderen Louysinfo en Corneliainfo werden geboren.
Louys sr. werd banketbakker en verkreeg in 1652 de status van poorter. De kennelijk niet onbemiddelde familie bezat in Luik nog opstallen, waarvan in de loop der jaren af en toe een deel werd verkocht. Nog lang na de dood van haar ouders inde Cornelia vanuit Utrecht huur uit de Luikse panden die de familie in bezit had gehouden. Haar broer Louys jr. trouwde in Zutphen en handelde vanuit zijn winkel aan de Waterstraat in Deventer in VOC goederen. Zijn opeenvolgende echtgenotes overleden alle vier voor hun 30ste levensjaar. Hendrik Grimontinfo was een zoon uit zijn derde huwelijk, met Bernardina Wighersinfo uit Deventer.
Vanaf Gerrit Grimmon,info zoon van Hendrik Grimont en Fenna ten Brink,info is de familie geregistreerd onder de naam Grimmon. Gerrit vertrok naar Amsterdam, waar hij driemaal zou trouwen.info Hij werd distillateur (stoker) aan de Oude Teertuinen, nu Prins Hendrikkade, op de plek waar een eeuw later de Sint Nicolaaskerk zou worden gebouwd. Ook voer hij als beurtschipper op de lijndienst Amsterdam – Lemmer over de Zuiderzee.info  Zijn nakomelingen wonen sindsdien onafgebroken in Amsterdam.
Tot begin 19e eeuw is de familie Grimmon gereformeerd; daarna Rooms-Katholiek.info

Overgrootouders
Piet Grimmon
,info achterkleinzoon van Gerrit Grimmon, en Geertruida Husmaninfo werden de grootouders van Ad Grimmon en mijn betovergrootouders. Ze trouwden op 28 juli 1852 in Amsterdam.
Piet Grimmon was zijn hele werkzame leven boedelschikker bij Van Vlijmen Heukensfeldt, het nog steeds bestaande Veilinggebouw De Zwaan voor kunst en antiek aan de Keizersgracht 474.info Geertruida Husman was dienstbode. Koninklijk Hoffotograaf Albert Greinerinfo maakte in 1887 een portretfoto van hen in de fotostudio die hij recent had geopend aan het Damrak 24. Mogelijk is deze foto gemaakt ter gelegenheid van Grimmons veertigjarige jubileum bij het veilinghuis. Hij dankte zijn werkgever voor een mooi (foto?)cadeau via een advertentie het Algemeen Handelsblad.info Over het jubileum werd ook door Van Vlijmen Heukensfeldt en de kinderen van Grimmon geadverteerd; behalve in het Algemeen Handelsblad in godsdienstig en staatkundig dagblad De Tijd. De familie plaatste vaker familieberichten in deze kranten.
Piet en Geertruida Grimmon woonden achtereenvolgens aan de Rapenburgergracht, in de Reestraat, aan de Herengracht en in de ‘onder voorkamer’ aan de Romeinsarmsteeg 11, een straatje tussen de Herengracht en het Singel. Ze hadden acht kinderen, van wie een aantal een aanzienlijke carrière opbouwde.

Grootouders
Mijn overgrootvader Piet Grimmoninfo was de oudste. Hij werd sigarenkeurmeester bij de grote Amsterdams-Joodse Tabakshandel W. Lehmann aan de Warmoesstraat 176 en trouwde op 28 mei 1883 met Maria Everling.info Ze woonden aan de Korte Korsjespoortsteeg bij de Dominicuskerk, die hier juist in die tijd werd gebouwd. De kerk was ontworpen door Pierre Cuypers.info
Piet Grimmon was één van de oprichters van Assumptio, de Coöperatieve Vereniging voor Productie en Consumptie, die in 1901 door 28 Amsterdamse ambachtslieden werd opgericht: bakkers, metselaars, hoedenmakers, schoenmakers, winkeliers, stukadoors, schilders, sigarenmakers enzovoorts – allen katholiek.info De verzuilde coöperatie Assumptio had als doel, de maatschappelijke positie van arbeiders te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij goed brood te eten kregen.info Assumptio ging van start in een kleine bakkerij aan de Nieuwe Leliestraat 116.
Rond de eeuwwisseling deden veel bakkers hun ambachtelijke bakkerijen over aan coöperaties, die broodfabrieken oprichtteninfo of, zoals de socialistische Algemene Arbeiders Coöperatie De Dageraad, brood en zuivelproducten in het groot inkochten. De Dageraad trok veel klanten; de winst ging naar de socialisten. De bakkerij van Assumptio was hierop een strategische reactie van de katholieken. Het aantal leden van Assumptio liep snel op en al in 1903 kon een eigen broodfabriek, met woonhuizen daarboven, worden gebouwd aan de Bilderdijkkade 41-45. Nu is er een supermarkt van Dirk van den Broek gevestigd.
Later verbreedde Assumptio het werkterrein met onder meer de oprichting van een ziekenfonds, dat in 2001 nog bestond.info

Bert Grimmon
info was de oudste van de acht kinderen van Piet en Maria Grimmon-Everling; hij zou de vader van Ad Grimmon worden.
Gerrit Grimmoninfo was in 1896 één van de vijf oprichters-directeuren van Het Nederlandsche Veem (of Oranje Nassau Veem); hier gingen het eerder door hen opgerichte Bonthoeden- en Klapmutsenveem in op.info De nieuwe vennootschap startte met een beginkapitaal van 500.000 gulden (een waarde van ca. € 6,8 miljoen in 2013) en gaf 200 aandelen à 250 gulden uit. Het Nederlandsche Veem richtte zich op de overslag van koopmansgoederen zoals koffie, thee, tabak en cacao. In 1899 lieten Gerrit Grimmon c.s. een nieuw pakhuis aan de Barentszkade (huidig adres Van Diemenstraat 410) ontwerpen door de Friese timmerman-architect Foeke Kuipersinfo en zijn broer Roelof. Foeke Kuipers was een leerling van Jaap Klinkhamerinfo en Hein Berlageinfo aan de Quellinusschool die in 1876 door Pierre Cuypers was opgericht. Gerrit Grimmon en zijn vrouw Anna Ruhéinfo gingen in Heemstede wonen. Het Veem werd een eeuw na de bouw, in 1997, verbouwd ten behoeve van een aantal bedrijven, een restaurant en het Veemtheater. Het gebouw is een Rijksmonument.info 
Over Frans Grimmoninfo is geen informatie bekend.
Joop Grimmoninfo verhuisde op jeugdige leeftijd naar Alkmaar. Hij werd een bekende kok. Bij de Internationale Bakkerijtentoonstelling die in 1906 plaatsvond aan het Leidseplein in Amsterdam won hij een zilveren medaille voor zijn koude vleesschotel.info
Er waren drie zussen, Christina,info Mariainfo en Berdina Grimmon.info Christina trouwde met een timmerman, Berdina met een horlogemaker, Maria werd kloosterzuster in Helvoirt.

Ouders
Bert Grimmon
, vader van Ad, begon als timmerman.info Van zijn vrouw Dorothea Beckersinfo is geen beroep bekend. Op 10 augustus 1898 (41 jaar) werd Bert Grimmon Opzichter Gemeentelijke Gasfabrieken bij de gemeente Amsterdam; op 1 juli 1911 (54 jaar) controleur bij de klachtendienst van de gemeente.info Hij moet een goed inkomen hebben gehad; al rond de eeuwwisseling hadden drie van de vijf kinderen vakopleidingen gevolgd. Hiernaast deed hij, kennelijk ook niet onverdienstelijk, aan huisvlijt: zijn model-stoomboot werd onder nummer 1811 opgenomen in de grote Tentoonstelling van Amsterdamsche Handvlijt in Huis, School en Werkplaats, die in 1909 plaatsvond in het Stedelijk Museum Amsterdam.info
Toen Ad en Piet op 28 september 1883 werden geboren woonden Bert en Dorothea Grimmon-Beckers aan de Lauriergracht 23 in Amsterdam. Het pand is nu een Rijksmonumentinfo en ziet er prachtig uit, maar de laatste decennia van de negentiende eeuw was de verkrotting in de stad enorm. De industriële revolutie trok veel mensen naar de steden met woningnood en speculatiebouw als gevolg. In de laatste jaren van de 19e eeuw kon de familie Grimmon telkens een tijdje terecht in panden die zouden worden gesloopt of verbouwd. Toen Ad Grimmon op zijn 25e het ouderlijk huis verliet had hij op twaalf verschillende adressen gewoond.
Op 28 april 1916 verlieten Bert en Dorothea Grimmon-Beckers Amsterdam. Ze verhuisden naar een nieuw, vrijstaand huis met twee verdiepingen en een erker aan de Ruitersweg 8 in Hilversum, dat een belangrijke rol zou gaan spelen in de familie. Bert Grimmon ging op 1 juli 1922 (65 jaar) met pensioen en ontving tot zijn dood in 1933 een pensioenbedrag van fl. 1.060, aangevuld met fl. 490, totaal fl. 1.550 per jaar – dat zou in 2015 een bedrag zijn met een waarde van ruim € 24.000.info Dorothea Beckers overleed tien jaar later in het huis aan de Ruitersweg. Het bestaat nog en ligt verscholen tussen grote bouwblokken uit recenter tijd.

Broers en zus
De tweelingbroers Ad Grimmon en Piet Grimmoninfo werden allebei technisch tekenaar. Ad zou (interieur)architect worden, Piet werd elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich in de moderne autobranche, importeerde innovatieve rembekledingssystemen van het wereldberoemde merk Ferodo, naast nieuwe materialen zoals perspex en asbest, dat gebruikt werd in de auto-industrie. Piet Grimmon publiceerde regelmatig over technische ontwikkelingen in het tijdschrift De Ingenieur.
Bert Grimmon jr.info werd planter in Nederlands Oost-Indië. Hij reisde met zijn vrouw en kinderen geregeld heen en weer tussen Nederland en Nederlands-Indië. In 1920 werd hij door de Nederlandsche Rubber Maatschappij belast met het beheer van de rubberplantage Soengei Mangkei in Noord-Sumatra.info In 1932 remigreerde hij naar Nederland en vestigde zich aan de Bandalaan 19 in Apeldoorn, de plaats waar zijn schoonouders woonden. Drie jaar later verhuisde hij naar Beverwijk en in 1936 trok hij (met vrouw en dochter) in bij zijn moeder aan de Ruitersweg 8 in Hilversum; daar zou hij in 1952 overlijden.info
De beide jongste kinderen, Maria en Henri, verhuisden in 1916 met hun ouders mee van Amsterdam naar Hilversum. Maria Grimmoninfo verliet het ouderlijk huis toen ze 30 was en ging, ongetrouwd, aan de Egelantierstraat 157 in Amsterdam wonen.info Het lijkt erop dat ze dienstbode of huishoudster is geweest, ook al staat ze steeds ‘zonder beroep’ geregistreerd. Gedurende 20 jaar woonde ze telkens een tijd in bij de familie waar ze werkte – meermaals in monumentale villa’s – in Laren of Hilversum, en in de tussenliggende periodes bij haar ouders. Vanaf 1942 woonde ze met vier andere ongehuwden aan de Kruissteeg 32 in Hilversum.
Henri Grimmoninfo werd in 1923 pater in de Congregatie van de Heilige Geest in Weert; zijn eerste H. Mis droeg hij in 1933 op in de St. Vituskerk in Hilversum,info kort nadat zijn vader om de hoek aan de Ruitersweg was overleden. In Weert was pater Grimmon leraar bij het Missiehuis; hij was tevens redacteur van De Bode en Het Missievriendje.info 

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email