Familie

De familie van Ad Grimmon – en daarmee de mijne – is, onder de naam Grimont, afkomstig uit het voormalige Graafschap Avernas in de Franstalige regio van de Provincie Luik, regio Waremme, in het noorden van de Ardennen.info Hoewel allerminst zeker, is de familie mogelijk verwant aan de edellieden van Grimont die gedurende ruim twee eeuwen (van 1526 tot 1749) de ‘heerlijkheid’ (een rechtsgebied) van Trognée bestuurden. De kasteelhoeve van deze ‘Seigneurs de Trognée’ maakt deel uit van het beschermde cultureel erfgoed van België.

Van Luik via Utrecht naar Deventer
Louys Grimontinfo was de zoon van Raes de Grimoninfo en Catharina Picainfo die gedurende de Tachtigjarige Oorlog in Luik woonden. Direct na hun huwelijk in 1646 vertrokken Louys Grimont en Nelleke Diernainfo naar de Noordelijke Nederlanden. Ze behoorden tot de Waalse Kerk, en daarmee waarschijnlijk ook tot de vele calvinisten die in de oorlog vluchtten voor de katholieke Spanjaarden. In Utrecht huurden zij in 1647 het huis genaamd ‘De Wilde Zee’ aan de Korte Sint Jansstraatinfo en Louys werd er banketbakker. Drie maanden later werd hun zoon Louys jr.info in dit huis geboren.
Raes en Catharina waren niet onbemiddeld. Zij hadden opstallen in Luik in bezit, waaronder een huis aan de Rue des Frères Croisiers. Raes was inmiddels overleden en het huis werd in april 1647 verkocht.info Dat bood Louys, hun enige kind, de mogelijkheid om een bestaan in Utrecht op te bouwen en er poorter te worden. Daarmee zou hij burgerrechten verwerven. Wie hiervoor in aanmerking wilde komen moest een eed afleggen. Ook moest een geldbedrag worden betaald om aan te tonen dat in het eigen onderhoud kon worden voorzien. Louys – en met hem zijn vrouw Nelleke en hun inmiddels twee zoons – verkreeg het poorterschap in 1652.
Een deel van de Luikse bezittingen moet zijn behouden. Nog jaren na de dood van haar oma Catharina inde Cornelia,info de jongste dochter van Louys en Nelleke, vanuit Utrecht de huur van deze panden.
Louys jr. trouwde in Zutphen en werd de eerste koopman van de familie. Hij handelde in VOC goederen vanuit zijn winkel in het pand ‘De Golden Arent’ aan de Waterstraat in Deventer. Zijn opeenvolgende echtgenotes overleden alle vier voor hun 30ste levensjaar. Hendrik Grimontinfo was een zoon uit het derde huwelijk, met Bernardina Wijghersinfo uit Deventer.

Van Deventer naar Amsterdam
Vanaf Gerard Grimmon,info zoon van Hendrik Grimont en Fenna ten Brink,info is de familie geregistreerd onder de naam Grimmon.info Gerard vertrok voor het jaar 1750 naar Amsterdam, waar hij driemaal zou trouwen.info Uit zijn derde huwelijk, op 29 oktober 1756 met Alida Meijboominfo werd Gerard Grimmon jr.info geboren.
Gerard jr. werd wijnkoper/distillateur (stoker) aan Oude Looiersstraat. Ook voer hij als beurtschipper over de Zuiderzee. De ‘cajuit van de beurt-schepen’ die alle avonden op de lijndienst Amsterdam-Lemmer (in Friesland) voeren werd vanaf 1 juni 1765 aan Gerard Grimmon verhuurd/ De veersteiger lag aan de Oude Teertuinen (nu Prins Hendrikkade), ten oosten van de Nieuwe Brug bij het Damrak.info Het was er een drukte van belang; het havenfront naar het IJ was nog open en talloze veerdiensten van de beurtvaart kwamen en gingen hier vandaan over de Zuiderzee het land in.
Nakomelingen van Gerard Grimmon jr. en zijn Haagse vrouw Judith Faijinfo wonen sindsdien onafgebroken in Amsterdam. Zij waren de eersten uit de van Waals-gereformeerde familie Grimmon, die hun kinderen Rooms-katholiek zouden laten dopen; de Grimmons zouden tot medio 20ste eeuw katholiek blijven.info

Overgrootouders
Piet Grimmon
,info kleinzoon van Gerard en Judith Grimmon-Faij, en zijn vrouw Geertruida Husmaninfo werden de overgrootouders van Ad Grimmon – en mijn betovergrootouders. Ze trouwden op 28 juli 1852 in Amsterdam.
Piet Grimmon was zijn hele werkzame leven boedelschikker bij Van Vlijmen Heukensfeldt, het nog steeds bestaande Veilinggebouw De Zwaan voor kunst en antiek aan de Keizersgracht 474.info Geertruida Husman was dienstbode. Koninklijk Hoffotograaf Albert Greinerinfo maakte in 1887 een portretfoto van hen in de fotostudio die hij recent had geopend aan het Damrak 24. Mogelijk is deze foto gemaakt ter gelegenheid van Grimmons veertigjarige jubileum bij het veilinghuis. Hij dankte zijn werkgever voor een mooi (foto?)cadeau via een advertentie het Algemeen Handelsblad.info Over het jubileum werd ook door Van Vlijmen Heukensfeldt en de kinderen van Grimmon geadverteerd; behalve in het Algemeen Handelsblad in godsdienstig en staatkundig dagblad De Tijd. De familie plaatste vaker familieberichten in deze kranten.
Piet en Geertruida Grimmon woonden achtereenvolgens aan de Rapenburgergracht, in de Reestraat, aan de Herengracht en in de ‘onder voorkamer’ aan de Romeinsarmsteeg 11, een straatje tussen de Herengracht en het Singel. Ze hadden acht kinderen, van wie een aantal een aanzienlijke carrière opbouwde.

Grootouders
Mijn overgrootvader Piet Grimmoninfo was de oudste. Hij werd sigarenkeurmeester bij de grote Amsterdams-Joodse Tabakshandel W. Lehmann aan de Warmoesstraat 176 en trouwde op 28 mei 1883 met Maria Everling.info Ze woonden aan de Korte Korsjespoortsteeg bij de Dominicuskerk, die hier juist in die tijd werd gebouwd. De kerk was ontworpen door Pierre Cuypers.info Piet Grimmon was één van de oprichters van Assumptio, de Coöperatieve Vereniging voor Productie en Consumptie, die in 1901 door 28 Amsterdamse ambachtslieden werd opgericht.
Gerard Grimmoninfo was één van de vijf oprichters van de N.V. Het Nederlandsche Veem. Hij verhuisde met zijn vrouw Anna Ruhéinfonaar Rotterdam, waar hij directeur van de Rotterdamse vestiging van de vennootschap werd. Na pensionering verhuisde de familie naar Heemstede. Joop Grimmoninfo vertrok op jeugdige leeftijd naar Alkmaar. Hij werd een bekende kok. Bij de Internationale Bakkerijtentoonstelling die in 1906 plaatsvond aan het Leidseplein in Amsterdam won hij een zilveren medaille voor zijn koude vleesschotel.info
Er waren drie zussen, Christina,info Mariainfo en Berdina Grimmon.info Christina trouwde met een timmerman, Berdina met een horlogemaker, Maria werd kloosterzuster (overste) in Helvoirt.
Over Frans Grimmoninfo is geen informatie bekend.
Egbert Grimmoninfo zou de vader van Ad Grimmon worden.

Ouders
Egbert Grimmon
begon als timmerman.info Van zijn vrouw Dorothea Beckersinfo is geen beroep bekend. Op 10 augustus 1898 (41 jaar) werd Bert Grimmon Opzichter Gemeentelijke Gasfabrieken bij de gemeente Amsterdam; op 1 juli 1911 (54 jaar) controleur bij de klachtendienst van de gemeente.info Hij moet een goed inkomen hebben gehad; al rond de eeuwwisseling hadden drie van de vijf kinderen vakopleidingen gevolgd. Hiernaast deed hij, kennelijk ook niet onverdienstelijk, aan huisvlijt: zijn model-stoomboot werd onder nummer 1811 opgenomen in de grote Tentoonstelling van Amsterdamsche Handvlijt in Huis, School en Werkplaats, die in 1909 plaatsvond in het Stedelijk Museum Amsterdam.info
Toen Ad en Piet op 28 september 1883 werden geboren woonden Egbert en Dorothea Grimmon-Beckers aan de Lauriergracht 23 in Amsterdam. Het pand is nu een Rijksmonumentinfo en ziet er prachtig uit, maar de laatste decennia van de negentiende eeuw was de verkrotting in de stad enorm. De industriële revolutie trok veel mensen naar de steden met woningnood en speculatiebouw als gevolg. In de laatste jaren van de 19e eeuw kon de familie Grimmon telkens een tijdje terecht in panden die zouden worden gesloopt of verbouwd. Toen Ad Grimmon op zijn 25e het ouderlijk huis verliet had hij op twaalf verschillende adressen gewoond.
Op 28 april 1916 verlieten Egbert en Dorothea Grimmon-Beckers Amsterdam. Ze verhuisden naar een nieuw, vrijstaand huis met twee verdiepingen en een erker aan de Ruitersweg 8 in Hilversum, dat een belangrijke rol zou gaan spelen in de familie. Egbert Grimmon ging op 1 juli 1922 (65 jaar) met pensioen en ontving tot zijn dood in 1933 een pensioenbedrag van fl. 1.060, aangevuld met fl. 490, totaal fl. 1.550 per jaar – dat zou in 2015 een bedrag zijn met een waarde van ruim € 24.000.info Dorothea Beckers overleed tien jaar later in het huis aan de Ruitersweg. Het bestaat nog en ligt verscholen tussen grote bouwblokken uit recenter tijd.

Broers en zus
De tweelingbroers Ad Grimmon en Piet Grimmoninfo werden allebei technisch tekenaar. Ad zou (interieur)architect worden, Piet werd elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich in de moderne autobranche, importeerde innovatieve rembekledingssystemen van het wereldberoemde merk Ferodo, naast nieuwe materialen zoals perspex en asbest, dat gebruikt werd in de auto-industrie. Piet Grimmon publiceerde regelmatig over technische ontwikkelingen in het tijdschrift De Ingenieur.
Egbert Grimmon jr.info werd planter in Nederlands Oost-Indië. Hij reisde met zijn vrouw en kinderen geregeld heen en weer tussen Nederland en Nederlands-Indië. In 1920 werd hij door de Nederlandsche Rubber Maatschappij belast met het beheer van de rubberplantage Soengei Mangkei in Noord-Sumatra.info In 1932 remigreerde hij naar Nederland en vestigde zich aan de Bandalaan 19 in Apeldoorn, de plaats waar zijn schoonouders woonden. Drie jaar later verhuisde hij naar Beverwijk en in 1936 trok hij (met vrouw en dochter) in bij zijn moeder aan de Ruitersweg 8 in Hilversum; daar zou hij in 1952 overlijden.info
De beide jongste kinderen, Maria en Henri, verhuisden in 1916 met hun ouders mee van Amsterdam naar Hilversum. Maria Grimmoninfo verliet het ouderlijk huis toen ze 30 was en ging, ongetrouwd, aan de Egelantierstraat 157 in Amsterdam wonen.info Het lijkt erop dat ze dienstbode of huishoudster is geweest, ook al staat ze steeds ‘zonder beroep’ geregistreerd. Gedurende 20 jaar woonde ze telkens een tijd in bij de familie waar ze werkte – meermaals in monumentale villa’s – in Laren of Hilversum, en in de tussenliggende periodes bij haar ouders. Vanaf 1942 woonde ze met vier andere ongehuwden aan de Kruissteeg 32 in Hilversum.
Henri Grimmoninfo werd in 1923 pater in de Congregatie van de Heilige Geest in Weert; zijn eerste H. Mis droeg hij in 1933 op in de grote, neogotische St. Vituskerk in Hilversum,info (ontworpen door P. Cuypers) kort nadat zijn vader om de hoek aan de Ruitersweg was overleden. In Weert was pater Grimmon leraar bij het Missiehuis; hij was tevens redacteur van De Bode en Het Missievriendje.info 

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email