Familie

De familie van Ad Grimmon – en daarmee de mijne – is, onder de naam Grimont, afkomstig uit het voormalige Graafschap Avernas in de Franstalige regio van de Provincie Luik, aan de noordgrens van de Ardennen.info Mogelijk is de familie verwant aan de edellieden van Grimont die gedurende ruim twee eeuwen (van 1526 tot 1749) de ‘heerlijkheid’ (een rechtsgebied) van Trognée bestuurden. De kasteelhoeve van deze ‘Seigneurs de Trognée’, ten noordoosten van Hannut, maakt deel uit van het beschermde cultureel erfgoed van België.

Voorouders
Louys Grimont
info – zoon van Erasme (Raes) de Grimon en Catharina Picainfo – vertrok in 1646, tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog en vrijwel direct na zijn huwelijk met Nelleke Diernainfo vanuit Luik naar Utrecht. Daar werden hun kinderen Louysinfo en Cornelieinfo geboren. Louys vestigde zich als banketbakker aan de Korte Jansstraat en in 1652 verkreeg hij de status van poorter. In 1675 verkocht hij een deel van de opstallen in Luik die hij nog bezat; van het andere deel inde Cornelie huur tot na de dood van haar ouders. Louys jr. trouwde in Zutphen, werd koopman vanuit zijn winkel aan de Waterstraat in Deventer en handelde in VOC goederen. Zijn opeenvolgende echtgenotes overleden alle vier voor hun 30ste levensjaar. Met zijn derde vrouw Bernardina Wighersinfo kreeg hij een zoon, Hendrik Grimont.info
Vanaf Hendrik’s zoon Gerrit Grimmoninfo is de familie geregistreerd onder de naam Grimmon.info Hij vertrok naar Amsterdam waar hij  werkte als distillateur (stoker)  aan de Oude Teertuinen, nu Prins Hendrikkade, waar een eeuw later de Nicolaaskerk zou worden gebouwd. Ook voer hij als beurtschipper op de lijndienst Amsterdam – Lemmer over de Zuiderzee.info Zijn nakomelingen wonen sindsdien onafgebroken in Amsterdam. Tot begin 19e eeuw is de familie geregistreerd als gereformeerd, daarna als Rooms-Katholiek.info

Overgrootouders
Piet Grimmon
,info achterkleinzoon van Gerrit Grimmon, en Geertruida Husmaninfo werden de grootouders van Ad Grimmon en mijn betovergrootouders. Ze trouwden op 28 juli 1852 in Amsterdam.
Piet Grimmon was zijn hele werkzame leven boedelschikker bij Van Vlijmen Heukensfeldt, het nog steeds bestaande Veilinggebouw De Zwaan voor kunst en antiek aan de Keizersgracht 474.info Geertruida Husman was dienstbode. Koninklijk Hoffotograaf Albert Greinerinfo maakte in 1887 een portretfoto van hen in de fotostudio die hij recent had geopend aan het Damrak 24. Mogelijk is deze foto gemaakt ter gelegenheid van Grimmons veertigjarige jubileum bij het veilinghuis. Hij dankte zijn werkgever voor een mooi (foto?)cadeau via een advertentie het Algemeen Handelsblad.info Over het jubileum werd ook door Van Vlijmen Heukensfeldt en de kinderen van Grimmon geadverteerd; behalve in het Algemeen Handelsblad ook in godsdienstig en staatkundig dagblad De Tijd. De familie plaatste vaker familieberichten in deze kranten.
Piet en Geertruida Grimmon woonden aan de Rapenburgergracht, in de Reestraat, aan de Herengracht en in de ‘onder voorkamer’ aan de Romeinsarmsteeg 11, een straatje tussen de Herengracht en het Singel. Ze hadden acht kinderen, van wie een aantal een aanzienlijke carrière opbouwde.

Grootouders
Mijn overgrootvader Piet Grimmoninfo was de oudste. Hij werd sigarenkeurmeester bij de grote Amsterdams-Joodse Tabakshandel W. Lehmann in de Warmoesstraat 176 en trouwde op 28 mei 1883 met Maria Everling;info ze woonden in de Korte Korsjespoortsteeg bij de Dominicuskerk, die hier juist in die tijd werd gebouwd. De kerk was ontworpen door Pierre Cuypers.info
Piet Grimmon was één van de oprichters van Assumptio, de coöperatieve vereniging voor productie en consumptie, die in 1901 door 28 Amsterdamse ambachtslieden werd opgericht; zij waren bakker, metselaar, hoedenmakers, schoenmaker, winkelier, stukadoor, schilder, sigarenmaker enzovoorts – en allen katholiek. De verzuilde corporatie had als doel, de maatschappelijke positie van arbeiders te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij goed brood te eten kregen.info Het was de tijd waarin bakkers hun ambachtelijke bakkerijen overdeden aan corporaties, die vervolgens broodfabrieken oprichtten.info Assumptio ging van start in een kleine bakkerij aan de Nieuwe Leliestraat 116. Het aantal leden liep snel op en al in 1903 kon een eigen broodfabriek, met woonhuizen daarboven, worden gebouwd aan de Bilderdijkkade 41-45. Later verbreedde Assumptio het werkterrein met onder meer de oprichting van een ziekenfonds, dat in 2001 nog bestond.info

Bert Grimmon
info was de oudste van de acht kinderen van Piet en Maria Grimmon-Everling; hij zou de vader van Ad Grimmon worden.
Gerrit Grimmoninfo was in 1896 één van de vijf oprichters-directeuren van Het Nederlandsche Veem (of Oranje Nassau Veem); hier gingen het eerder door hen opgerichte Bonthoeden- en Klapmutsenveem in op.info De nieuwe vennootschap startte met een beginkapitaal van 500.000 gulden (een waarde van ca. € 6,8 miljoen in 2013) en gaf 200 aandelen à 250 gulden uit. Het Nederlandsche Veem richtte zich op de overslag van koopmansgoederen zoals koffie, thee, tabak en cacao. In 1899 lieten Gerrit Grimmon c.s. een nieuw pakhuis aan de Barentszkade (huidig adres Van Diemenstraat 410) ontwerpen door de Friese timmerman-architect Foeke Kuipersinfo en zijn broer Roelof. Foeke Kuipers was een leerling van Jaap Klinkhamerinfo en Hein Berlageinfo aan de Quellinusschool die in 1876 door Pierre Cuypers was opgericht. Gerrit Grimmon en zijn vrouw Anna Ruhéinfo gingen in Heemstede wonen.
Het Veem werd een eeuw na de bouw, in 1997, verbouwd ten behoeve van een aantal bedrijven, een restaurant en het Veemtheater. Het gebouw is een Rijksmonument.info 
Over de Frans Grimmoninfo is geen informatie bekend.
Joop Grimmoninfo verhuisde op jeugdige leeftijd naar Alkmaar. Hij werd een bekende kok. Bij de Internationale Bakkerijtentoonstelling die in 1906 plaatsvond aan het Leidseplein won hij een zilveren medaille voor zijn koude vleesschotel.info
Er waren drie zussen, Christina,info Mariainfo en Berdina Grimmon.info Christina trouwde met een timmerman, Berdina met een horlogemaker, Maria werd kloosterzuster in Helvoirt.

Ouders
Bert Grimmon
, vader van Ad, begon als timmerman.info Vanaf 10 augustus 1898 (41 jaar) was hij Opzichter Gemeentelijke Gasfabrieken bij de gemeente Amsterdam; op 1 juli 1911 (54 jaar) werd hij controleur bij de klachtendienst van de gemeente.info Hij deed, kennelijk niet onverdienstelijk, aan huisvlijt; zijn model-stoomboot werd onder nummer 1811 opgenomen in de grote Tentoonstelling van Amsterdamsche Handvlijt in Huis, School en Werkplaats, die in 1909 plaatsvond in het Stedelijk Museum Amsterdam.info Bert Grimmon moet een goed inkomen hebben gehad; al rond de eeuwwisseling hadden drie van de vijf kinderen vakopleidingen gevolgd. Van zijn vrouw Dorothea Beckersinfo is geen beroep bekend.
Toen Ad en Piet op 28 september 1883 werden geboren woonden Bert en Dorothea Grimmon-Beckers aan de Lauriergracht 23 in Amsterdam. Het pand is nu een Rijksmonumentinfo en ziet er prachtig uit, maar de laatste decennia van de negentiende eeuw was de verkrotting in de stad enorm. De industriële revolutie trok veel mensen naar de steden met woningnood en speculatiebouw als gevolg. In de laatste jaren van de 19e eeuw kon de familie Grimmon telkens een tijdje terecht in panden die zouden worden gesloopt of verbouwd. Toen Ad Grimmon op zijn 25e het ouderlijk huis verliet had hij op twaalf verschillende adressen gewoond.
Op 28 april 1916 verlieten Bert Grimmon en Dorothea Beckers Amsterdam. Ze vertrokken naar een vrijstaand huis met twee verdiepingen en een erker aan de smalle Ruitersweg 8 in Hilversum. Bert Grimmon ging op 1 juli 1922 (65 jaar) met pensioen en ontving tot zijn dood in 1933 een pensioenbedrag van fl. 1.060, aangevuld met fl. 490, totaal fl. 1.550 per jaar – dat zou in 2015 een bedrag zijn met een waarde van ruim € 24.000.info

Broers en zus
De tweelingbroers Ad Grimmon en Piet Grimmoninfo werden allebei tekenaar. Ad zou (interieur)architect worden, Piet werd elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich in de moderne autobranche, importeerde innovatieve rembekledingssystemen van het wereldberoemde merk Ferodo, naast nieuwe materialen zoals perspex en asbest, dat gebruikt werd in de auto-industrie. Piet Grimmon publiceerde regelmatig over technische ontwikkelingen in het tijdschrift De Ingenieur.
Bert Grimmon jr.info werd planter in Nederlands Oost-Indië. Hij reisde met zijn vrouw en kinderen geregeld heen en weer tussen Nederland en Nederlands-Indië. In 1920 werd hij door de Nederlandsche Rubber Maatschappij belast met het beheer van de rubberplantage Soengei Mangkei in Noord-Sumatra.info
In 1932 remigreerde hij naar Nederland en vestigde zich aan de Bandalaan 19 in Apeldoorn, de plaats waar zijn schoonouders woonden. Drie jaar later verhuisde hij naar Beverwijk en in 1936 trok hij (met vrouw en dochter) in bij zijn moeder aan de Ruitersweg 8 in Hilversum; daar zou hij in 1952 overlijden, negen jaar nadat zijn moeder er was gestorven.info
De beide jongste kinderen verhuisden in 1916 met hun ouders mee naar een vrijstaand huis aan de de Ruitersweg 8 in Hilversum, waar Bert en Dorothea tot hun dood in 1933 resp. 1943 zouden wonen. Maria Grimmoninfo verliet het ouderlijk huis toen ze 30 was en ging, ongetrouwd, aan de Egelantierstraat 157 in Amsterdam wonen.info Het lijkt erop dat ze dienstbode of huishoudster is geweest, ook al staat ze steeds ‘zonder beroep’ geregistreerd. Gedurende 20 jaar woonde ze telkens een tijd in bij de familie waar ze werkte – meermaals in monumentale villa’s – in Laren of Hilversum, en in de tussenliggende periodes bij haar ouders aan de Ruitersweg 8. Vanaf 1942 woonde ze met vier andere ongehuwden aan de Kruissteeg 32 in Hilversum.
Henri Grimmoninfo werd in 1923 pater in de Congregatie van de Heilige Geest in Weert; zijn eerste H. Mis droeg hij op in de St. Vituskerk in Hilversum, in 1933, waar zijn vader kort daarvoor was overleden. In Weert was pater Grimmon leraar bij het Missiehuis; hij was tevens redacteur van De Bode en Het Missievriendje.info 

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email