Familie

De familie van Ad Grimmon – en daarmee de mijne – is afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. De naam komt waarschijnlijk voort uit het oude Land van Grimbergen (Grimont) ten noorden van Brussel. Daar, in de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst, werd Catharina Pica rond 1600 geboren. Ze trouwde in 1617 met Raes,info die verder onder de naam Raes de Grimon door het leven ging.info Hun kinderen dragen sindsdien de familienaam Grimon. Deze naam is in het latere Nederland achtereenvolgens gewijzigd in Grimont en uiteindelijk Grimmon.

Van Luik via Utrecht naar Deventer
Het huwelijk van Catharina Pica en Raes de Grimon vond plaats in Lives-sur-Meuse;info ze vestigden zich later in het nabijgelegen Luik, in een huis aan de Rue des Frères Croisiers. Ze waren niet onbemiddeld en bezaten behalve hun woonhuis ook andere opstallen in de stad.
Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en nadat Raes was overleden, verkocht Catharina het woonhuis aan Henry Jamar.info Louys Grimont,info de (vermoedelijk enige) zoon van Raes en Catharina, gaf de voor de verkoop benodigde toestemming. Een jaar eerder was hij in Luik getrouwd met Nelleke Diernainfo; tezamen vertrokken ze vrijwel direct na hun huwelijk naar Utrecht. Louys en Nelleke behoorden tot de calvinistische Waalse Kerk en daarmee mogelijk tot de protestanten die in de oorlog naar de Noordelijke Nederlanden vluchtten voor de katholieke Spanjaarden.
Catharina’s verkoop van het huis in Luik bood Louys en Nelleke wellicht de mogelijkheid om een bestaan in Utrecht op te bouwen. Nog geen twee maanden daarvoor, op 7 april 1647, was hun zoon Louys jr.info geboren; op diezelfde dag tekende Louys een huurovereenkomst met zijdelakenkoper Andries van Wouw, voor het huis genaamd ‘De Wilde Zee’  aan de Korte Sint Jansstraat.info Daar begon Louys, als suikerbakker, een banketbakkerij. Hij wilde poorter worden, de status waarmee hij burgerrechten in Utrecht zou verwerven. Wie hiervoor in aanmerking wilde komen moest een eed afleggen en een geldbedrag betalen om aan te tonen dat in het eigen onderhoud kon worden voorzien. Vijf jaar na aankomst in Utrecht, in 1652, verkreeg Louys – en met hem zijn vrouw Nelleke en hun (inmiddels twee) zoons Louys jr. en Gerrit – het poorterschap.
Een deel van de Luikse bezittingen van Louys’ ouders moet zijn behouden. Nog jaren na de dood van haar oma Catharina inde Cornelia,info dochter van Louys en Nelleke, vanuit Utrecht de huur van deze panden; ze was daartoe gemachtigd door haar oudste broer Louys jr.
Louys jr. was inmiddels in Delden getrouwd met Anneken Weybels en had zich met haar gevestigd in Deventer. Daar handelde hij vanuit zijn winkel in het pand ‘Den Golden Arent’ aan de Waterstraat in VOC goederen. Anneken en de drie opeenvolgende echtgenotes van Louys jr. overleden alle vier voor hun 30ste levensjaar.
Hendrik Grimontinfo was een zoon uit het derde huwelijk van Louys jr. Hij trouwde met Bernardina Wijghersinfo uit Deventer. Hendrik en Bernardina waren de eersten van de Waals-gereformeerde familie Grimmon die hun kinderen Rooms-katholiek zouden laten dopen; daarna zouden de Grimmons tot ver in de 20ste eeuw katholiek blijven.info

Van Deventer naar Amsterdam
Vanaf Gerard Grimmon,info zoon van Hendrik Grimont en Fenna ten Brink,info is de familie geregistreerd onder de naam Grimmon. Gerard vertrok voor het jaar 1750 naar Amsterdam. Daar kocht hij in 1757 twee huizen en erven onder een dak op de hoek Nieuwebrug over Het Zeerecht aan de Prins Hendrikkade, in 1776 huis ‘De Wildeman’ met erf op de hoek van de Nieuwebrugsteeg, in 1778 een ander huis met erf aan de Nieuwebrugsteeg (zuidzijde) en in 1787 tenslotte een huis en erf voorbij de Leliegracht aan de westzijde van de Keizersgracht. Daar zou zijn derde echtgenote Alida Meijboominfo na zijn overlijden en totdat zij er zelf overleed, blijven wonen.
Hun zoon Gerard Grimmon jr.info werd wijnkoper/distillateur (stoker) aan Oude Looiersstraat. Ook voer hij als beurtschipper over de Zuiderzee. De ‘cajuit van de beurt-schepen’, die alle avonden op de lijndienst Amsterdam-Lemmer (in Friesland) voeren, werd vanaf 1 juni 1765 aan Gerard Grimmon verhuurd. De veersteiger lag aan de Oude Teertuinen (nu Prins Hendrikkade), ten oosten van de Nieuwe Brug bij het Damrak, waar later de Nicolaaskerk is gebouwd.info Het was er een drukte van belang; het havenfront naar het IJ was nog open en talloze veerdiensten van de beurtvaart kwamen en gingen hier vandaan over de Zuiderzee van en naar het achterland.
Nakomelingen van Gerard Grimmon jr. en zijn Haagse vrouw Judica Faijinfo wonen sindsdien onafgebroken in Amsterdam.

Overgrootouders
Piet Grimmon
,info kleinzoon van Gerard Grimmon en Judica Faij, werd geboren aan de ‘onder voorkamer’ van de Romeinsarmsteeg 11, een straatje tussen de Herengracht en het Singel. Later woonde hij aan de Reestraat en de Rapenburgergracht 30, waarna hij terugkeerde naar de Romeinsarmsteeg, nu op nummer 8, vervolgens op nummer 37.
Piet trouwde op 28 juli 1852 met Geertruida Husman;info ze werden de overgrootouders van Ad Grimmon – en mijn betovergrootouders.
Piet Grimmon was zijn hele werkzame leven boedelschikker bij Van Vlijmen Heukensfeldt, het nog steeds bestaande Veilinggebouw De Zwaan voor kunst en antiek aan de Keizersgracht 474.info Geertruida Husman was dienstbode. Koninklijk Hoffotograaf Albert Greinerinfo maakte in 1887 een portretfoto van hen in de fotostudio die hij recent had geopend aan het Damrak 24. Mogelijk is deze foto gemaakt ter gelegenheid van Grimmons veertigjarige jubileum bij het veilinghuis. Hij dankte zijn werkgever voor een mooi (foto?)cadeau via een advertentie het Algemeen Handelsblad.info Over het jubileum werd ook door Van Vlijmen Heukensfeldt en de kinderen van Grimmon geadverteerd; behalve in het Algemeen Handelsblad in godsdienstig en staatkundig dagblad De Tijd. De familie plaatste vaker familieberichten in deze kranten.
Ze hadden acht kinderen, van wie een aantal een aanzienlijke carrière opbouwde.

Grootouders
Mijn overgrootvader Piet Grimmoninfo was de oudste. Hij werd sigarenkeurmeester bij de grote Amsterdams-Joodse Tabakshandel W. Lehmann aan de Warmoesstraat 176 en trouwde op 28 mei 1883 met Maria Everling.info Ze woonden aan de Korte Korsjespoortsteeg bij de Dominicuskerk, die hier juist in die tijd werd gebouwd. De kerk was ontworpen door Pierre Cuypers.info Piet Grimmon was één van de oprichters van Assumptio, de Coöperatieve Vereniging voor Productie en Consumptie, die in 1901 door 28 Amsterdamse ambachtslieden werd opgericht.
Gerard Grimmoninfo zou één van de vijf oprichters van de N.V. Het Nederlandsche Veem worden. Hij verhuisde met zijn vrouw Anna Ruhéinfonaar Rotterdam, waar hij directeur van de Rotterdamse vestiging van de vennootschap werd. Na pensionering verhuisde de familie naar Heemstede. Joop Grimmoninfo vertrok op jeugdige leeftijd naar Alkmaar. Hij werd een bekende kok. Bij de Internationale Bakkerijtentoonstelling die in 1906 plaatsvond aan het Leidseplein in Amsterdam won hij een zilveren medaille voor zijn koude vleesschotel.info
Er waren drie zussen, Christina,info Mariainfo en Berdina Grimmon.info Christina trouwde met een timmerman, Berdina met een horlogemaker, Maria werd kloosterzuster (overste) in Helvoirt.
Over Frans Grimmoninfo is geen informatie bekend.
Egbert Grimmoninfo zou de vader van Ad Grimmon worden.

Ouders
Egbert Grimmon
begon als timmerman.info Van zijn vrouw Dorothea Beckersinfo is geen beroep bekend. Op 10 augustus 1898 (41 jaar) werd Bert Grimmon Opzichter Gemeentelijke Gasfabrieken bij de gemeente Amsterdam; op 1 juli 1911 (54 jaar) controleur bij de klachtendienst van de gemeente.info Hij moet een goed inkomen hebben gehad; al rond de eeuwwisseling hadden drie van de vijf kinderen vakopleidingen gevolgd. Hiernaast deed hij, kennelijk ook niet onverdienstelijk, aan huisvlijt: zijn model-stoomboot werd onder nummer 1811 opgenomen in de grote Tentoonstelling van Amsterdamsche Handvlijt in Huis, School en Werkplaats, die in 1909 plaatsvond in het Stedelijk Museum Amsterdam.info
Toen Ad en Piet op 28 september 1883 werden geboren woonden Egbert en Dorothea Grimmon-Beckers aan de Lauriergracht 23 in Amsterdam. Het pand is nu een Rijksmonumentinfo en ziet er prachtig uit, maar de laatste decennia van de negentiende eeuw was de verkrotting in de stad enorm. De industriële revolutie trok veel mensen naar de steden met woningnood en speculatiebouw als gevolg. In de laatste jaren van de 19e eeuw kon de familie Grimmon telkens een tijdje terecht in panden die zouden worden gesloopt of verbouwd. Toen Ad Grimmon op zijn 25e het ouderlijk huis verliet had hij op twaalf verschillende adressen gewoond.
Op 28 april 1916 verlieten Egbert en Dorothea Grimmon-Beckers Amsterdam. Ze verhuisden naar een nieuw, vrijstaand huis met twee verdiepingen en een erker aan de Ruitersweg 8 in Hilversum, dat een belangrijke rol zou gaan spelen in de familie. Egbert Grimmon ging op 1 juli 1922 (65 jaar) met pensioen en ontving tot zijn dood in 1933 een pensioenbedrag van fl. 1.060, aangevuld met fl. 490, totaal fl. 1.550 per jaar – dat zou in 2015 een bedrag zijn met een waarde van ruim € 24.000.info Dorothea Beckers overleed tien jaar later in het huis aan de Ruitersweg. Het bestaat nog en ligt verscholen tussen grote bouwblokken uit recenter tijd.

Broers en zus
De tweelingbroers Ad Grimmon en Piet Grimmoninfo werden allebei technisch tekenaar. Ad zou (interieur)architect worden, Piet werd elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich in de moderne autobranche, importeerde innovatieve rembekledingssystemen van het wereldberoemde merk Ferodo, naast nieuwe materialen zoals perspex en asbest, dat gebruikt werd in de auto-industrie. Piet Grimmon publiceerde regelmatig over technische ontwikkelingen in het tijdschrift De Ingenieur.
Egbert Grimmon jr.info werd planter in Nederlands Oost-Indië. Hij reisde met zijn vrouw en kinderen geregeld heen en weer tussen Nederland en Nederlands-Indië. In 1920 werd hij door de Nederlandsche Rubber Maatschappij belast met het beheer van de rubberplantage Soengei Mangkei in Noord-Sumatra.info In 1932 remigreerde hij naar Nederland en vestigde zich aan de Bandalaan 19 in Apeldoorn, de plaats waar zijn schoonouders woonden. Drie jaar later verhuisde hij naar Beverwijk en in 1936 trok hij (met vrouw en dochter) in bij zijn moeder aan de Ruitersweg 8 in Hilversum; daar zou hij in 1952 overlijden.info
De beide jongste kinderen, Maria en Henri, verhuisden in 1916 met hun ouders mee van Amsterdam naar Hilversum. Maria Grimmoninfo verliet het ouderlijk huis toen ze 30 was en ging, ongetrouwd, aan de Egelantierstraat 157 in Amsterdam wonen.info Het lijkt erop dat ze dienstbode of huishoudster is geweest, ook al staat ze steeds ‘zonder beroep’ geregistreerd. Gedurende 20 jaar woonde ze telkens een tijd in bij de familie waar ze werkte – meermaals in monumentale villa’s – in Laren of Hilversum, en in de tussenliggende periodes bij haar ouders. Vanaf 1942 woonde ze met vier andere ongehuwden aan de Kruissteeg 32 in Hilversum.
Henri Grimmoninfo werd in 1923 pater in de Congregatie van de Heilige Geest in Weert; zijn eerste H. Mis droeg hij in 1933 op in de grote, neogotische St. Vituskerk in Hilversum,info (ontworpen door P. Cuypers) kort nadat zijn vader om de hoek aan de Ruitersweg was overleden. In Weert was pater Grimmon leraar bij het Missiehuis; hij was tevens redacteur van De Bode en Het Missievriendje.info 

© Archief Grimmon

Print Friendly, PDF & Email