Familie

Luik
De familie van Ad Grimmon – en daarmee de mijne – is afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Daar trouwden Catherine Pica en Erasme de Grimon op 16 juli 1617 in Lives-sur-Meuse.infoCatherine Pica is niet – zoals eerder geopperd – afkomstig uit Grimbergen. Genealogisch onderzoek naar de familie Pica in de streek van Grimbergen, dat wordt verricht door Pierre Bos, wijst uit dat in de Luikse parochieregisters verschillende families met de namen Pica en Picka voorkomen en meer bepaald de naam Catherine Pica. Volgens Bos betrof de Catherine Pica die met Erasme de Grimon trouwde, de dochter van Jean of Joannes Pica en Catherine x, die op 20-06-1595 werd gedoopt te Luik, met doopgetuigen Jean Pica, Thossano d’Heur en Barbara de Bossut. E-mails Pierre Bos d.d. 29 en 30 maart 2023. Bij het huwelijk met Erasme de Grimon,16 juli 1617 in Lives-sur-Meuse, getuigden Jean Pica, Francois Madou en Charles Philippe de Wassrunas. Website Rijksarchief België, met bronvermelding Parochieregisters dorpen rond Namen, geraadpleegd 1 april 2023. infoErasme de Grimon komt in de archieven ook voor als Raes, de Grimon, de Grimond, de Grimont, Cremon. Zijn afkomst is onbekend. Hij overleed voor 1647. Zij vestigden zich in een huis aan de Rue des Frères Croisiers in Luik. Ze waren niet onbemiddeld en bezaten ook andere opstallen in de stad. Hun zoon Louys GrimontinfoLudovicus, Louijs, Lovijs, Louuys, Lowijs, Louwies Grymon, de Grimond, de Gremon, gedoopt Luik 28-05-1618 – Utrecht 16-05-1687 (68) trouwde er in 1646 met Cornelia Dierna; ook zij was afkomstig uit Luik.infoNelleken Dierenard, Alaid Diernawe, Luik, geboren voor 1630 – Utrecht 29-04-1687. Huwelijk 21 juli 1646, Adelbert Parochie, Luik. Dochter van Gerard Dierna, Dyerna Diernawe, die goederen bezat in het land van Luik, overleden Maaseik, Belgisch Limburg, 8 augustus 1673

Van Luik naar Utrecht
Louys en Cornelia behoorden tot de calvinistische Waalse Kerk en daarmee mogelijk tot de protestanten die in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) naar de Noordelijke Nederlanden vluchtten voor de katholieke Spanjaarden. Enkele maanden na hun huwelijk vertrokken ook zij naar het noorden en vestigden zich in Utrecht. Rond die tijd verkocht Catherine Pica het woonhuis in Luik. Haar echtgenoot Erasme was inmiddels overleden, en dus machtigde Louys, als enige zoon en erfgenaam, zijn moeder voor de verkoop; vrouwen waren niet zelfstandig tekeningsbevoegd.info Procuratie om een huis in de Rue des Croisiers te Luik te transporteren aan Henry Jammar, burger van Luik, Utrechts Archief, 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, Inventarisnummer 246, Aktenummer 270, pag. 518 De opbrengst van het huis in Luik heeft er wellicht aan bijgedragen dat Louys en Cornelia een bestaan in Utrecht konden opbouwen. Een maand na de verkoop van het huis, op de dag dat hun zoon Lodewijk info Louys, Grymon, de Grimond, gedoopt Utrecht – Deventer 05-10-1719 werd gedoopt, tekende Louys een huurovereenkomst met zijdelakenkoper Andries van Wouw, voor het huis genaamd ‘De Wilde Zee’ aan de Korte Sint Jansstraat. Hier begon Louys als suikerbakker. Hij wilde poorter worden, de status waarmee hij burgerrechten in Utrecht zou verwerven. Daartoe moest hij een eed afleggen en een geldbedrag betalen om aan te tonen dat hij in het eigen onderhoud van de familie kon voorzien. In 1652, vijf jaar nadat Louys en Cornelia zich hier hadden gevestigd en hun tweede zoon was geboren, verkreeg hij het poorterschap, hij had de beoogde status bereikt. Een jaar later werd dochter Cornelia jr. geboren. Een deel van de Luikse bezittingen van de families Grimont en Dierna werd behouden. In 1675 machtigde Louys zijn echtgenote om landen, huizen, plechten, rentebrieven en andere goederen in stad en land van Luik en elders te verkopen, om eventueel goederen te kopen en om te innen pachten, huishuren, renten, enz., desnoods met gebruik van rechtsmiddelen; na haar overlijden regelde hij het innen van rente via zijn toen 29-jarige dochter – wat zij tot vele jaren nadien heeft gedaan.infoUtrechts Archief, 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, Inventarisnummer 879, Aktenummer 209

Van Utrecht naar Deventer
Lodewijk vestigde zich na zijn huwelijk met Anneke Weybels in Deventer.info02-02-1671, Delden Daar handelde hij vanuit zijn winkel in het pand ‘Den Golden Arent’ aan de Waterstraat in VOC goederen. Hij trouwde viermaal; zijn echtgenotes, allen twintigers, overleden allen voor hun 30ste levensjaar. Uit het derde huwelijk, met Bernardina WijghersinfoBernardina Catrina, Vriezenveen 1650 – 16-03-1679 Deventer (29) uit Vriezenveen, werd Hendrik GrimontinfoHendrickus Walter, Henrik Wolter, Henricus, Henri, Deventer 1675 – Deventer 11-05-1746 (71), begraven in de Lebuinuskerk te Deventer geboren.
Hendrik en zijn echtgenote Fenna ten BrinkinfoFenna Marijken, Delden 1677 – 18 mei 1733 (56) waren de eersten van de Waals-gereformeerde familie Grimmon die hun kinderen Rooms-katholiek zouden laten dopen.infoVanuit de Zuidelijke Nederlanden was de familie Grimmon lid van de Waals Gereformeerde Kerk. Louys was in Luik gedoopt; Lodewijk werd in 1661 gedoopt in de Waalse Kerk van Utrecht. Hendrik en Bernardina lieten hun kinderen Rooms-Katholiek dopen, maar na de fusie van de Waals Gereformeerde en de Nederlands Hervormde Kerk in 1816 is de familie Grimmon in archieven geregistreerd als Nederlands Hervormd. In Amsterdam zijn enkele familieleden begraven in de gereformeerde Oude Kerk, in de Voetboog- of Sint Joriskapel. Gerard Grimmon jr. en Judica Faij lieten hun kinderen dopen in de katholieke schuilkerk t Haantje, nu Museum Ons Lieve Heer op Solder, aan de Oudezijds Voorburgwal; Judica werd dan weer begraven in de  gereformeerde Oude Kerk.

Van Deventer naar Amsterdam
Vanaf Gerard Grimmon,infoGerardus, Gradus, Deventer 1715 – Amsterdam 15-09-1783 (68) zoon van Hendrik Grimont en Fenna ten Brink,infoFenna Fenne, Margarete Marijken, 1677 – Deventer 18-05-1733 (56) is de familie geregistreerd onder de naam Grimmon. Gerard vertrok voor het jaar 1745 naar Amsterdam. Daar kocht hij in 1757 twee huizen en erven onder een dak op de hoek Nieuwebrug over Het Zeerecht aan de Prins Hendrikkade, in 1776 huis ‘De Wildeman’ met erf op de hoek van de Nieuwebrugsteeg, in 1778 een ander huis met erf aan de Nieuwebrugsteeg (zuidzijde) en in 1787 tenslotte een huis en erf voorbij de Leliegracht aan de westzijde van de Keizersgracht. Daar zou zijn derde echtgenote Alida MeijboominfoAlida, helft van een tweeling, doop Mozes en Aaron, Amsterdam 23-02-1723 – begraven Oude Kerk, Amsterdam 26-01-1788 (65), huwelijk met Gerard Grimmon 29-10-1756 na zijn overlijden en totdat zij er zelf overleed, blijven wonen.
Gerard was ook wijnkoper/distillateur (stoker) aan Oude Looiersstraat. Later verkreeg hij het octrooi voor verhuur van de beurtschepen, die alle avonden op de lijndienst Amsterdam-Lemmer (in Friesland) voeren. De veersteiger lag aan de Oude Teertuinen (nu Prins Hendrikkade), ten oosten van de Nieuwe Brug bij het Damrak, waar later de Nicolaaskerk is gebouwd.infoAmsterdamsche Courant, 23 mei 1765 en 8 november 1766 Het was er een drukte van belang; het havenfront naar het IJ was nog open en talloze veerdiensten van de beurtvaart kwamen en gingen hier vandaan over de Zuiderzee van en naar het achterland.
Nakomelingen van zijn zoon Gerard Grimmon jr. en zijn Haagse vrouw Judith FaijinfoJudith Johanna, 1773 t Hage, 28-12-1797 overleden in het kraambed, begraven in de Oude Kerk, Amsterdam (24) wonen sindsdien onafgebroken in Amsterdam.

Overgrootouders
Piet Grimmon
,infoPetrus Johannes Gerardus, Amsterdam 30-05-1824 – Amsterdam 20-10-1888 (64) kleinzoon van Gerard Grimmon en Judica Faij, werd geboren aan het Rapenburg. Hij trouwde op 28 juli 1852 met Geertruda Husman,infoAmsterdam 08-04-1828 – Amsterdam 08-07-1908 (78) zij zouden de overgrootouders van Ad Grimmon worden – en mijn betovergrootouders. Piet Grimmon was zijn hele werkzame leven boedelschikker bij Van Vlijmen Heukensfeldt, het nog steeds bestaande Veilinggebouw De Zwaan voor kunst en antiek aan de Keizersgracht 474.Geertruida Husman was dienstbode. Koninklijk Hoffotograaf Albert Greiner maakte in 1887 een portretfoto van hen in de fotostudio die hij recent had geopend aan het Damrak 24. Mogelijk is deze foto gemaakt ter gelegenheid van Grimmons veertigjarige jubileum bij het veilinghuis. Hij dankte zijn werkgever voor een mooi (foto?)cadeau via een advertentie het Algemeen Handelsblad. Over het jubileum werd ook door Van Vlijmen Heukensfeldt en de kinderen van Grimmon geadverteerd; behalve in het Algemeen Handelsblad in godsdienstig en staatkundig dagblad De Tijd. De familie plaatste vaker familieberichten in deze kranten. Ze hadden acht kinderen, van wie een aantal een aanzienlijke carrière opbouwde.
Mijn overgrootvader Piet GrimmoninfoPetrus Hendricus Antonius Willibrordus, Amsterdam 03-01-1854 – Amsterdam 1923 (69) was hun oudste zoon. Hij werd sigarenkeurmeester bij de grote Amsterdams-Joodse Tabakshandel W. Lehmann aan de Warmoesstraat 176 en trouwde op 28 mei 1883 met Rie Everling.infoMaria Bernardina Petronella, Amsterdam 16-07-1857 – Amsterdam 26-08-1937 (66) Ze woonden aan de Korte Korsjespoortsteeg bij de Dominicuskerk, die hier juist in die tijd werd gebouwd. De kerk was ontworpen door Pierre Cuypers.infoPetrus Josephus Hubertus, Roermond 16-05-1827 – Roermond 03-03-1921 (93) Piet Grimmon was één van de oprichters van Assumptio, de Coöperatieve Vereniging voor Productie en Consumptie, die in 1901 door 28 Amsterdamse ambachtslieden werd opgericht.
Gerard GrimmoninfoGerardus Johannes Anthonius, Amsterdam 28-06-1859 – Heemstede 30-11-1930 (71) zou één van de vijf oprichters van de N.V. Het Nederlandsche Veem worden. Hij verhuisde met zijn vrouw Anna RuhéinfoAnna Maria, Nieuwer-Amstel 31-05-1865 – 05-02-1947 (81) naar Rotterdam, waar hij directeur van de Rotterdamse vestiging van de vennootschap werd. Na pensionering verhuisde de familie naar Heemstede. Joop GrimmoninfoJoseph Petrus Maria, Amsterdam 28-09-1863 – ?vertrok op jeugdige leeftijd naar Alkmaar. Hij werd een bekende kok. Bij de Internationale Bakkerijtentoonstelling die in 1906 plaatsvond aan het Leidseplein in Amsterdam won hij een zilveren medaille voor zijn koude vleesschotel.infoAlgemeen Handelsblad, 6 juli 1906
Er waren drie dochters, Christa,infoChristina Johanna Geertruida, Amsterdam 05-09-1855 – ? RieinfoMaria Christina Antonia, Amsterdam 26-10-1869 – Zevenbergen 09-04-1907 (37) en Dina Grimmon.infoBerdina Johanna Gerarda, Amsterdam 16-07-1873 – Amsterdam 28-09-1930 (57) Christina trouwde met een timmerman, Berdina met een horlogemaker, Maria werd kloosterzuster (overste) in Helvoirt. 
Bert GrimmoninfoEgbertus Jacobus Joseph, Amsterdam 30-04-1857 – Hilversum 23-02-1933 (75) zou de vader van Ad Grimmon worden.

Ouders
Bert Grimmon
begon als timmerman.infoStadsarchief Amsterdam BRB00004000261 Van zijn vrouw Dora BeckersinfoDorothea Maria Simonetta, Amsterdam 16-05-1861 – Hilversum 03-11-1943 (82) is geen beroep bekend. Bert moet een goed inkomen hebben gehad; al rond de eeuwwisseling hadden drie van de vijf kinderen vakopleidingen gevolgd. Hiernaast deed hij, kennelijk ook niet onverdienstelijk, aan huisvlijt: zijn model-stoomboot werd onder nummer 1811 opgenomen in de grote Tentoonstelling van Amsterdamsche Handvlijt in Huis, School en Werkplaats, die in 1909 plaatsvond in het Stedelijk Museum Amsterdam.infoCatalogus gelijknamige tentoonstelling 25 mei tot 27 juni 1909, pag 21 Na hun huwelijk, in juli 1882, woonden Bert en Dorothea nog enkele maanden in bij Berts ouders aan de Romeinsarmsteeg in het centrum van Amsterdam, maar kort voordat de tweeling Ad en Piet werd geboren waren ze weer verhuisd, naar de Lauriergracht 23. Het pand is nu een RijksmonumentinfoRijksmonument nr. 3204 en ziet er prachtig uit, maar de laatste decennia van de negentiende eeuw was de verkrotting in de stad enorm. De industriële revolutie trok veel mensen naar de steden met woningnood en speculatiebouw als gevolg. In de laatste jaren van de 19e eeuw kon de familie Grimmon telkens een tijdje terecht in panden waar de nieuwe wijken in aanbouw waren; toen Ad Grimmon op zijn 25e het ouderlijk huis verliet had hij op twaalf verschillende adressen gewoond.
Bert was inmiddels opzichter bij de Dienst Publieke Werken van de gemeente Amsterdam en werd vervolgens, in 1898, Opzichter Gemeentelijke Gasfabrieken. Zijn derde en laatste functie bij de gemeente, vanaf 1 juli 1911, was Controleur bij de klachtendienst.infoStadsarchief Amsterdam DGVC00024000172 Op 28 april 1916 verlieten Bert en Dora Grimmon-Beckers Amsterdam. Ze verhuisden naar een nieuw, vrijstaand huis met twee verdiepingen en een erker aan de Ruitersweg 8 in Hilversum,; het huis zou een belangrijke rolgaan spelen in de familie. Bert ging op 1 juli 1922 (65 jaar) met pensioen en ontving tot zijn dood in 1933 een pensioenbedrag van fl. 1.060, aangevuld met fl. 490, totaal fl. 1.550 per jaar – dat zou in 2015 een bedrag zijn met een waarde van ruim € 24.000.infoWaarde van de gulden, IISG Dora Beckers overleed tien jaar later in het huis aan de Ruitersweg. Het bestaat nog en ligt verscholen tussen grote bouwblokken uit recenter tijd. 

Broers en zus
De tweelingbroers Ad Grimmon en Piet GrimmoninfoPetrus Egbertus Gerardus, Amsterdam 28-09-1883 – Haarlem 07-06-1945 (61) werden allebei technisch tekenaar. Ad zou (interieur)architect worden, Piet werd elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich in de moderne autobranche, importeerde innovatieve rembekledingssystemen van het wereldberoemde merk Ferodo, naast nieuwe materialen zoals perspex en asbest, dat gebruikt werd in de auto-industrie. Piet Grimmon publiceerde regelmatig over technische ontwikkelingen in het tijdschrift De Ingenieur.
Egbert Grimmon jr.infoEgbertus Petrus Maria Adriën, Amsterdam 02-10-1887 – Hilversum 11-10-1952 (65) werd planter in Nederlands Oost-Indië. Hij reisde met zijn vrouw en kinderen geregeld heen en weer tussen Nederland en Nederlands-Indië. In 1920 werd hij door de Nederlandsche Rubber Maatschappij belast met het beheer van de rubberplantage Soengei Mangkei in Noord-Sumatra.infoDe Sumatra Post, 29 augustus 1920 In 1932 remigreerde hij naar Nederland en vestigde zich aan de Bandalaan 19 in Apeldoorn, de plaats waar zijn schoonouders woonden. Drie jaar later verhuisde hij naar Beverwijk en in 1936 trok hij (met vrouw en dochter) in bij zijn moeder aan de Ruitersweg 8 in Hilversum; daar zou hij in 1952 overlijden.infoApeldoorn, 8 januari 1932, vervolgens in Beverwijk, op 18 juni 1935, Bevolkingsregister Apeldoorn 1927-1939, deelnr. 16 pag. 22, en vanaf 1936 tot zijn dood in 1952, Adresboek Hilversum 1937
De beide jongste kinderen, Maria en Henri, verhuisden in 1916 met hun ouders mee van Amsterdam naar Hilversum. Maria GrimmoninfoMaria Johanna Dorothea, Amsterdam 09-03-1891 – Hilversum 16-08-1983 (92), niet te verwarren met haar nicht en naamgenote Maria Joanna Dorothea, Amsterdam 06-02-1892 – Amsterdam 05-07-1971 (79) verliet het ouderlijk huis toen ze 30 was en ging, ongetrouwd, aan de Egelantierstraat 157 in Amsterdam wonen.infoDe Gooische Post, 5 januari 1923, p. 6 Het lijkt erop dat ze dienstbode of huishoudster is geweest, ook al staat ze steeds ‘zonder beroep’ geregistreerd. Gedurende 20 jaar woonde ze telkens een tijd in bij de familie waar ze werkte – meermaals in monumentale villa’s – in Laren of Hilversum, en in de tussenliggende periodes bij haar ouders. Vanaf 1942 woonde ze met vier andere ongehuwden aan de Kruissteeg 32 in Hilversum.
Henri GrimmoninfoPater Henri, Henricus Egbertus Maria, Amsterdam 09-11-1907 – Weert 04-04-1944 (36) werd in 1923 pater in de Congregatie van de Heilige Geest in Weert; zijn eerste H. Mis droeg hij in 1933 op in de grote, neogotische St. Vituskerk in Hilversum,infoDe Gooische Post, 5 augustus 1933, voorpagina (ontworpen door P. Cuypers) kort nadat zijn vader om de hoek aan de Ruitersweg was overleden. In Weert was pater Grimmon leraar bij het Missiehuis; hij was tevens redacteur van De Bode en Het Missievriendje.infoProvinciale Noordbrabantsche en s-Hertogenbossche Courant, 10 juli 1934, p. 6

© Archief Grimmon

 

Print Friendly, PDF & Email