El Rancho: Argentijnse villa in Bilthoven

Weer iets nieuws. Het Stadsarchief van Amsterdam heeft steeds meer documenten online beschikbaar gesteld. Daaruit blijkt dat Ad Grimmon in 1926 vertrokken was uit het huis in Amsterdam waar hij met zijn vrouw en kinderen woonde. Van 8 oktober 1926 tot 19 augustus 1927 woonde hij aan de Van der Helstlaan 22 – voorheen Beethovenlaan 5 – in Bilthoven.infoWoningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 374, Gemeente Amsterdam, periode 1924-1953

Op dit adres was in 1922 een nieuwe villa gebouwd die was ontworpen door architect Jan de Haas.infoJan Cornelis, Amsterdam 1882 – Utrecht 1968 (86) De gemeente De Bilt had hiertoe in 1920 een vergunning verleend aan tuinarchitect J.C. de Koning jr., koper van de grond aan de Beethovenlaan 5.infoDe Graaf (2006) Het ziet er naar uit dat in de informatie die hierover te vinden is, deze tuinarchitect wordt verward met tuinarchitect J.R. Koning jr., opdrachtgever van de villa en later directeur Plantsoenen van de gemeente Amsterdam.
Koning woonde na de oplevering in 1922 slechts één jaar in de villa en verhuisde in 1923 met zijn familie naar Amsterdam. Daar ging hij als Hoofd van de Afdeling Beplantingen van de gemeente Amsterdam, in Huis Frankendael wonen, op het gelijknamige landgoed in Amsterdam Oost. In 1930 zou de gemeente de Stadskwekerij naar Frankendael verplaatsen. In de jaren 50 keerde Koning terug naar El Rancho, waar hij toen voor langere tijd zou blijven wonen.

Of de villa van meet af aan de naam El Rancho heeft gekregen is niet duidelijk, maar over deze naam bestaat wel een verhaal: “Een Nederlander is na een verblijf van vele jaren in Argentinië wegens zijn gezondheidstoestand gedwongen terug te keren naar zijn vaderland. Hij kiest Bilthoven als woonplaats en laat een villa bouwen met Argentijnse stijlkenmerken.”infoDe Graaf (2006)
Er is geen informatie waaruit blijkt dat Koning ooit in Argentinië is geweest, en De Haas werkte in de jaren van de bouw als gemeentearchitect bij de gemeente Utrecht. Maar Koning en Grimmon, die wel enkele jaren in Argentinië was geweest – vanwaar hij misschien om gezondheidsredenen was teruggekeerd – en inmiddels als ‘architect-intérieur‘ voor de gemeente Amsterdam werkte, hebben elkaar ongetwijfeld gekend. Misschien was Grimmon betrokken bij het ‘Zuid-Amerikaanse’ ontwerp van het huis van zijn collega Koning. Misschien heeft Koning Grimmon in 1926 aan onderdak in El Rancho geholpen toen hij op zoek was naar woonruimte. Er lopen wat verhalen door elkaar, zo lijkt het.

Kort voor de sloop in 2007 (er staat nu een nieuw huis) gaf Hans de Graaf een beschrijving van El Rancho in De Biltse Grift: “Duidelijk is wel een sterk Zuid-Amerikaanse invloed op het huisontwerp en op de naamgeving. De villa is vanaf de straat nog nauwelijks te zien boven de sterk verwilderde tuin van het sinds enige tijd te koop staande huis. El Rancho staat prominent in witte blokletters op de planken betimmering van de puntig oplopende, iets uitspringende, voorgevel. In dit deel van de villa is achter de openslaande deuren de centrale ruimte van het huis te vinden. In dit ruime vertrek staat de in Zuid-Amerika gebruikelijke centrale stookkolom met daarin een grote open haard. De trap naar de bovenverdieping draait deels om deze stookkolom heen omhoog. Aan weerszijden van dit vertrek liggen twee kamers op de hoeken van de voorgevel. Het is wat ongebruikelijk om de voordeur in de achtergevel van het huis te vinden. Deze ingang kijkt op de achterkant van de centrale stookkolom en geeft aan de ene kant toegang tot de keuken en aan de andere kant via een gangetje tot de centrale ruimte. Een verweerd rieten dak overhuift het geheel. Een bijzonder huis.”infoDe Graaf (2006)

@ Archief Grimmon, 7 januari 2017, 6 mei 2021

Print Friendly, PDF & Email