De ideale Montessorischool

De ‘Schetsen van een school voor Montessori-onderwijs’ die Ad Grimmon en Barend van den Nieuwen Amstel rond 1920 met Maria Montessori maakten voor de ideale Montessorischool, trof ik in 2013 aan in de koffer met documenten van Grimmon, die ik bij Wilma Schumacher vond. De tekeningen waren behoorlijk gehavend. In de afgelopen week heeft papierrestaurator Marike Nassy uit Haarlem ze prachtig ‘conserverend’ gerestaureerd.
“Questo disegno è fatto secondo l’idea del mio metodo, riferente all’ambiente e lo trovo esteticamente excellente (I picoli spazie separati) ,” schreef Maria Montessori bij één van schetsen. Op de achterzijde is in een handschrift dat dat van Grimmon kan zijn geweest, als vertaling genoteerd: “Dit plan is gemaakt volgens de gedachte van mijn methode – in verband met de omgeving – en ik vind het esthetisch voortreffelijk (in het bijzonder ook de indeling in kleine ruimtes). Maria Montessori”.

© Archief Grimmon, 12 november 2015

 

 

Print Friendly, PDF & Email