Ontwerpen van John Rädecker voor de familie Konijn

In het Archief Grimmon bevindt zich deze foto van een bijzondere deurklink, die tot nu toe niet kon worden herleid. De foto is afkomstig uit de nalatenschap van Ad Grimmon en werd indertijd gemaakt door Atelier H. D Fraenkel, Fotograaf, 1e van Swindenstraat 33 Amsterdam.
Van Ype Koopmans, auteur van de monografie John Rädecker, De droom van het levende beeldinfoKoopmans (2006) ontving het Archief Grimmon eerder dit jaar informatie met betrekking tot het interieur dat Ad Grimmon in 1916 maakte in opdracht van Soesman Konijn en Julie Prins, voor hun nieuw te bouwen huis aan de De Lairessestraat 39 in Amsterdam.infoVoor een beschrijving van het interieur zie Van Burkom (2012) Tussen deze documenten bevindt zich de afbeelding van één van de deurpanelen die John Rädecker maakte voor dit huis – met daarop de deurklink zoals afgebeeld op de foto van H.D. Fraenkel uit het Archief Grimmon. 

Rädecker maakte lambriseringen, een luik, panelen voor twee deuren en een trappaal voor het woonhuis van de familie Konijn. In zijn monografie verwijst Koopmans naar een brief van Rädecker uit 1917, waarin sprake is van voltooiing van een tweede paneel, dat mogelijk betrekking heeft op de opdracht voor de De Lairessestraat. Rädecker schrijft in deze brief “dat hij zuiniger wil gaan leven, ‘opdat ik geen werk meer hoef annemen’. Zijn liefde lag elders”, aldus Koopmans. Rädecker zou steeds meer bezwaren krijgen tegen stijlopvattingen die in de eerste plaats ornamenteel waren.infoKoopmans (2007), p, 77 

De deuren en de trappaal werden tijdens de oorlog verborgen; daarna nam de kinderen van Soesman en Julie Konijn deze bij hun emigratie mee naar Amerika. Ze waren in 1973 nog in bezit van de familie. De deuren werden gemaakt van Indonesisch teak met een omlijsting van zwart eboniet. De ebonieten lijsten waren reeds verwijderd; mogelijk om de deuren passend te maken voor de flat aan de De Lairessestraat 88 waarnaar Soesman en Julie Konijn nog voor de oorlog zijn verhuisd.infoBrief van Hanny Konijn-Weijl, 5 juni 1973 Zij overleefden de oorlog niet; voor hen zijn er twee Stolpersteine voor dit adres gelegd.

© Archief Grimmon, 8 augustus 2021

Print Friendly, PDF & Email