Overdracht van het kleurarchief

Vandaag heeft het Archief Grimmon het ‘kleurarchief’ overgedragen aan Mariël Polman, specialist kleur en schilderingen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dit kleurarchief maakt deel uit van de inhoud van de koffer die gedurende twintig jaar op zolder had gestaan bij het Antiquariaat Schuhmacher aan de Geldersekade.

Het ‘kleurarchief’ van het Archief Grimmon bevat negen doosjes met handgemaakte kleurstalen die Wilhelm Oswald in 1923 aan Ad Grimmon stuurde. De theorie van Ostwald vormde de basis van het systeem voor normalisatie van kleuren dat Ad Grimmon in de jaren ’20 van de grond trachtte te krijgen in Nederland. Een dergelijk systeem zou pas na de Tweede Wereldoorlog, ver na het overlijden van Grimmon, tot stand komen.
Het archief bevat ook enkele brieven van Ostwald en van verschillende Nederlandse bedrijven aan Grimmon, correspondentie met het Nederlandse instituut voor normalisatie en informatie over de bijeenkomst die oud-directeur Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, Ad Bos, in 1926 met de fabrikanten in het nieuwe stadhuis in Amsterdam organiseerde. Verder is er documentatie en correspondentie over het eerste nummer van het nieuwe maandblad Verf en Kleur en over een voorgenomen publicatie. Dit boek is niet verschenen. In een tekst die Grimmon begin jaren ’30 schreef als een terugblik op het hele project, waar hij ruim tien jaar aan werkte, stak hij zijn teleurstelling over de bureaucratische belemmeringen die hij bij het normalisatie instituut had ervaren niet onder stoelen of banken.

Bij de overdracht van het kleurarchief was ook Astrid van den Berg aanwezig. Zij legt de komende maanden de laatste hand aan de restauratie van de Marie Hubrechts’ indrukwekkende wandschilderingen in het Joke Smit College aan de Reijnier Vinkeleskade. Voor deze school, indertijd het eerste Meisjeslyceum van Amsterdam, ontwierp Ad Grimmon het interieur. Het werd een bijzondere avond.

© Archief Grimmon, 25 februari 2017

 

Print Friendly, PDF & Email