Interieurs Grimmon en Kramer in Rotterdamse betonwoningen

Eind jaren ’20 concentreerde het werk van Ad Grimmon bij de gemeente Amsterdam zich sterk op de ‘afwerking’ van publieke gebouwen – in deze jaren vooral schoolgebouwen. Hiernaast raakte hij vaker betrokken bij het ontwerp van moderne interieurs voor sociale woningbouw, waarvoor de belangstelling na WO-I toenam.
In vervolg op kunstnijverheidstentoonstellingen in Rotterdam (1918) en Amsterdam (1919), waar hij zijn meubelontwerpen had getoond, ontwierp Grimmon enkele modelkamers voor de Tentoonstelling Woninginrichting voor sociale woningen. Deze tentoonstelling vond van 20 mei tot 1 juli 1921 plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam. Het tentoonstellingscomité bestond uit erevoorzitter burgemeester ir. Jan Tellegen, wethouder Floor Wibaut en directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Arie Keppler. Grimmon was vanuit zijn gemeentelijke functie als ‘architect-intérieur’ bij het comité betrokken. Na afloop van de tentoonstelling werden de geëxposeerde meubelen verloot.

In deze periode experimenteerde de gemeente Rotterdam in de nieuwe wijk Bloemhof met het van oorsprong Engelse idee van het tuindorp, een rustige manier van wonen in een groene omgeving. Het stadsbestuur gaf opdracht aan N.V. Internationale Gewapend-beton Bouw (IGB) uit Breda om betonwoningen te bouwen aan de Dortsmondstraat in Hillesluis, op de linker Maasoever, nabij de het bekende tuindorp Vreewijk. Door met de veerboot aan het einde van de Leuvehaven de rivier over te steken naar Feyenoord en vervolgens tramlijn 12 te nemen, kon men in de nabijheid van de nieuwe woningen komen. De reeks betonnen arbeiderswoningen werd genoemd naar Charles Stulemeijer,infoCharles Lambertus, Rotterdam 20-09-1880 – Breda 24-01-1968 (87) directeur van de firma IGB: het 1e Stulemeijercomplex. In vervolg op deze wijk kwam onder meer Betondorp in Amsterdam tot stand.

Ad Grimmon en Piet Kramer, zijn collega bij de Dienst Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, ontwierpen de interieurs voor drie van de acht experimentele betonwoningen, die op hun beurt waren ontworpen door de Amsterdamse architecten J.M. van HardeveldinfoJohannes Martinus, Johannes Martinus van Hardeveld, Amsterdam 02-02-1891 – Amsterdam 11-03-1953 (62) en J. Pauw. De drie interieurs werden uitgevoerd door de firma Nussing uit Amsterdam. De firma Gogarn, gevestigd aan de Schiekade 115 Rotterdam maakte de interieurs voor de vijf andere woningen. De tentoonstelling van de acht modelwoningen vond plaats van 24 september tot 15 oktober 1921; de opening werd verricht door oud-wethouder Heijkoop, initiatiefnemer van de betonnen woningen.
De woningen aan de Dortsmondstraat zijn aangewezen als gemeentelijk monument.infoNr. 0599/C-005 

@ Archief Grimmon, 15 januari 2022

Print Friendly, PDF & Email