Ad Grimmon bij de opening van het A.C. Wertheimhuis in 1934

Op 3 mei 1934 werd het vernieuwde verpleeghuis A.C. Wertheimhuis aan de Plantage Parklaan 15 in Amsterdam geopend. In opdracht van de Vereeniging CIK (Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht) ontwierp Ad Grimmon de verbouwing, en daarnaast een nieuwe werkplaats in de tuin. Grimmon was betrokken bij het ontwerp van meerdere Joodse ziekenhuizen van het CIK in Amsterdam en in het Apeldoornsche Bos.

“De architect, de heer Grimmon, heeft zich op buitengewone wijze van zijn taak gekweten, om dit huis om te toveren tot wat het thans is”, zei mr. G.Parser, voorzitter van het CIK, in zijn toespraak bij de heropening.
Het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland publiceerde op 11 mei 1934 een uitvoerig artikel, met daarbij een groepsportret van allen die bij de opening aanwezig waren. Ad Grimmon staat links van het midden, direct achter een vrouw met grote hoed.

Op zondag 6 mei werd het gebouw voor het publiek opengesteld; er kwamen 700 bezoekers. Bij de rondleiding werd “de bedoeling van de vestiging voor de verpleging van 30 mannelijke verpleegden uiteengezet: er zullen voornamelijk chronische, doch rustige, in een tehuis met halve vrijheden weinig moeite gevende patiënten, worden gehuisvest, en voorts zullen patiënten, die op weg zijn naar herstel, bij wijze van overgang, het Wertheim-huis bevolken, om bij slagen van de aldaar met hen genomen proef, weer tot hun gezin terug te keren. Het onder leiding van Architect A. Grimmon geheel gerestaureerde gebouw ondervond algehele bewondering”.

© Archief Grimmon, 25 juli 2020

Print Friendly, PDF & Email