Herman Baanders op de groepsfoto van bureau Cuypers

Op de groepsfoto die Alex Bratsch op 13 april 1906 maakte op het bureau van Ed. Cuypers staat een aantal mensen die nog niet zijn geïdentificeerd. Gisteren vernam ik dat Herman BaandersinfoHerman Ambrosius Jan, Amsterdam 13-02-1876 – Amsterdam 27-05-1957 (81) uiterst links op de foto te zien is, hoewel hij toen al een jaar niet meer bij Cuypers werkte.infoMet dank aan Broos Baanders en Frans van Burkom Dat werpt een ander licht op de foto.

“Ter herinnering aan 13 april 1906” is geschreven op het karton waarop de foto is geplakt. Het is een tekst die kennelijk niet altijd wordt gezien of gelezen; de foto wordt hier en daar wel gepubliceerd met als jaartal 1905. Mogelijk hierdoor is nooit nagegaan aan welke bijzondere gebeurtenis wordt gerefereerd en waarbij dus ook oud-medewerkers welkom waren.
De tekst zou kunnen verwijzen naar Cuypers’ werk voor de prijsvraag voor het Vredespaleis dat in Den Haag zou worden gebouwd; ik vermeldde in het eerste artikel over Grimmon in 2013 dat de foto in deze periode werd gemaakt. Het volledige Programma der Prijsvraag, uitgeschreven door het bestuur der Carnegie-stichting voor het ontwerpen van het Vredespaleis, bestemd voor het permanente Hof van Arbitrage met Bibliotheek is te vinden in het tijdschrift De Ingenieur.infoDe Ingenieur, 19 augustus 1905, no. 33, p. 546 Volgens dit reglement bedroeg de inzendtermijn maximaal zeven maanden; de beschikbare bouwsom was 1,6 miljoen gulden.
In augustus 1905 hadden Cuypers en drie andere Nederlandse architecten een uitnodiging ontvangen van de Carnegie-stichting om aan de prijsvraag deel te nemen.infoDe Ingenieur, 26 augustus 1905, no. 34, p. 564 “Dag en nacht werd op het bureau in de Jan Luykenstraat gearbeid om op waardige wijze aan die uitnodiging gevolg te geven. Cuypers leverde niet één, maar vier geheel verschillende ontwerpen in, met zóveel detailtekeningen, dat voor het vervoer naar Den Haag een gehele wagon nodig was!”infoVissering (1928), p.8

Aannemelijk is dat de vier inzendingen voor deze omvangrijke opgave zo kort mogelijk voor de sluiting van de inzendtermijn in maart 1906 werden ingediend. Vlak daarna, op vrijdag 13 april, vond een bijeenkomst plaats op het bureau van Cuypers, die werd gememoreerd met het groepsportret. Nu ook duidelijk is geworden dat oud-medewerkers hierbij aanwezig waren moet hier de afronding van het werk aan de prijsvraag zijn bezegeld met alle betrokkenen die er, ook voor hun vertrek bij het bureau, aan hebben gewerkt. Helaas werd geen van de vier inzendingen bekroond.

De Ad Grimmonbrug over de Nieuwe Vaart, waartoe de gemeente Amsterdam twee weken geleden op voordracht van het onderhavige Archief Grimmon heeft besloten, ligt in een buurt met aan de architecten van de Amsterdamse School gerelateerde straatnamen – en haaks op de H.A.J. (Herman) Baanderskade.

© Archief Grimmon, 3 april 2017

 

Print Friendly, PDF & Email