Rond die tijd geprezen, was het interieurontwerp van Ad Grimmon?

Van 25 juli 2020 tot met met 21 maart 2021 vindt de tentoonstelling Van Thonet tot Dutch Design plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam. Getoond wordt een selectie uit de vormgevingscollectie. “Al deze ontwerpen zijn in de afgelopen 125 jaar baanbrekend en actueel geweest. De tentoonstelling voert van een van de oudste meubels in de collectie, een bank van Thonet, langs stromingen als de Wiener Werkstätte, de Amsterdamse School en de Scandinavische vormgeving, naar de opkomst van plastic in de jaren 60, het kleurrijke Italiaanse Memphis design uit de jaren 80 en Dutch design”.
Op haar facebook pagina over de actuele tentoonstelling verwijst het Stedelijk naar de tentoonstelling In Holland staat een huis en schrijft daarbij: “Rond die tijd geprezen, was het “eenvoudige maar uitstekende interieurontwerp” van ontwerper Ad Grimmon.”

Echter, de waardering voor Grimmon’s werk waaraan het Stedelijk refereert betrof niet diens werk uit de jaren rond 1941, maar dat van 20 jaar daarvoor. In de tussenliggende jaren ontwikkelde Grimmon zijn werk vanuit de ambachtelijke traditie van de Amsterdamse School naar het industriële modernisme.

De tentoonstelling ‘In Holland staat een huis’ werd in 1941, tijdens de Duitse bezetting, georganiseerd in het Stedelijk Museum door toenmalig conservator en adjunct-directeur Wil Sandberg. Aan de hand van stijlkamers werd een overzicht van de veranderende opvattingen over woninginrichting ‘van 1800 tot heden’ getoond. Naar aanleiding van deze tentoonstelling publiceerde het Algemeen Handelsblad publiceerde op 15 juli 1941 een uitvoerige analyse van de veranderde opvattingen over woninginrichting en refereerde daarbij aan “eenvoudige, goede huisinrichtingen” van onder meer Ad Grimmon die in 1921 te zien waren geweest bij De Amsterdamsche Tentoonstelling voor Woninginrichting.

De tentoonstelling over woninginrichting uit 1921 was georganiseerd op initiatief van het Stedelijk Museum en de Amsterdamsche Coöperatieve Woningbouwvereniging Samenwerking. Het tentoonstellingscomité dat daartoe was ingesteld bestond uit erevoorzitter burgemeester ir. Jan Tellegen,  wethouder dr. Floor Wibaut en directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Arie Keppler, leider van de tentoonstelling.
Ad Grimmon was vanuit zijn functie als ‘architect-intérieur’ van de gemeente bij het comité betrokken.

Uit de berichtgeving over ‘Van Thonet tot Dutch Design’ is niet op te maken of er werk van Grimmon te zien is op deze tentoonstelling.

© Archief Grimmon, 25 juli 2020

 

Print Friendly, PDF & Email