Het portret in de Back-upstraat

De Back-upstraat: geen mooier adres voor een depot. De Back-upstraat ligt om de hoek van de Toetsenbordweg in Amsterdam-Noord. Hier staat een enorme bunker, ongeveer een jaar geleden nieuw gebouwd en stevig beveiligd. Het gebouw bevat de geweldige collectie van het Amsterdam Museum die niet in het museum zelf is geëxposeerd, of elders in bruikleen gegeven; voorheen waren alle stukken over de hele stad verspreid.
Het portret van Ad Grimmon en meubilair dat door hem is ontworpen en hier is opgeslagen, was klaargezet voor mijn bezoek. Een flinke klus, er zijn zware spullen bij. Door het gewicht daarvan is het grote bureau dan ook in de stellingkasten blijven staan.
Het portret is een afbeelding direct op paneel waarbij een tekentechniek is gebruikt. Ik zie het voor het eerst in kleur. De blik in Grimmons ogen is geconcentreerd, zijn dasspeld flonkert, het vernis is wat gecraqueleerd. De lijst is vakkundig en erg netjes gemaakt; de bovenste spanlat ontbreekt. De signatuur is toch echt Lafadons Gaarlem; de maker van het portret moet Geer de la Mar zijn geweest.

Naschrift: Het bureau, zo blijkt later uit een foto van de burgemeesterskamer uit 1938 die ik vond in de beeldbank van het Nationaal Archief, is ontworpen als het bureau van de burgemeester van Amsterdam.

© Archief Grimmon, 10 juni 2013

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email