Nieuwe foto’s van Ad Grimmon

Twee ‘nieuwe’ foto’s van Ad Grimmon. Hij staat uiterst links op de foto, die werd  gepubliceerd op 6 april 1928 in het tijdschrift Het Noorden in Woord en Beeld (jaargang 4, 1928-1929, no. 2, pag. 22, rubriek Tutti Frutti). De foto werd op 30 maart 1928 gemaakt ter gelegenheid van de opening van de Drentsche Opbouw Tentoonstelling Amsterdam (D.O.T.A.) die van 30 maart tot 15 april 1928 werd gehouden in het Paleis voor Volksvlijt.

In de hierop volgende uitgave, verschenen op 13 april 1928, publiceerde het Noorden in Woord en Beeld (jaargang 4, 1928-1929, no. 3, pag. 22) opnieuw enkele foto’s over de tentoonstelling, waaronder nog een van de opening – met Ad Grimmon als vijfde van links, met bril. “We gaven reeds in ons vorig nummer ‘n tweetal foto’s betreffende de “D.O.T.A.”, de Drentsche tentoonstelling in Amsterdam, die belangrijk genoeg was om er deze serie interessante opnamen te maken. Onze Drentsche lezers vooral zullen ongetwijfeld met groote  belangstelling deze foto’s bezien. Ze geven eenig denkbeeld ervan, hoe de toestand mettertijd in Drente kan worden. De tentoonstelling maakt nu toch zeker wel een einde aan de legende, dat Drente een armoe-gewest is, hetwelk zichzelf nooi kan worden bedruipen. Zeker, het zal kosten: veel moeite, veel tijd en geld.”

© Archief Grimmon, 5 januari 2019

 

Print Friendly, PDF & Email