Ad Grimmonbrug #2

De gemeente Amsterdam stuurde een mooi bericht: “De Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) heeft vrijdag 21 oktober 2016 vergaderd over de voorstellen die zijn ingediend voor de namen van bruggen in Amsterdam. In deze vergadering is ook uw voorstel besproken. De CNOR heeft uw voorstel voor de Ad Grimmonbrug en uw onderbouwing met belangstelling gelezen. Voor de door u voorgestelde persoon komt de CNOR tot de conclusie dat de verdiensten zodanig zijn geweest dat hij vernoemd kan worden. De CNOR adviseert dan ook positief op uw ingediende voorstel en adviseert om hem op de lijst van te vernoemen personen te plaatsen.” Maar: “De door u voorgestelde brug acht de CNOR niet aan de orde omdat in deze buurt geen personen uit deze categorie  vernoemd zijn. Daarnaast verwijs ik u nog naar criterium 11. Vanwege het beperkte aantal nog niet benoemde bruggen in het centrum is toekenning van een naam daaraan alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen.

Er moet dus een andere brug, buiten het centrum en in een omgeving met passende straatnamen worden gevonden. Het Hildo Kropplein schoot me te binnen, op het Cruquiuseiland in het Oostelijk Havengebied. Krop en Grimmon hebben gedurende hun hele carrière geregeld aan dezelfde projecten gewerkt. Het moet goed kunnen komen op Cruquius: de straten zijn er naar veel meer collega’s van Grimmon en de zijnen vernoemd. Jan BoterenbroodinfoNieuwer Amstel 04-10-1886 – Amsterdam 05-12-1932 (46) ontwierp Huize Lydia op het Roelof Hartplein, naast Het Nieuwe Huis van Grimmons vriend Barend van den Nieuwen Amstel jr.infoAmsterdam 31-05-1883 – Amsterdam 12-09-1957 (74) en om de hoek bij het woonhuis aan de De Lairessestraat waarvoor Grimmon het interieur ontwierp. Boterenbrood werkte op het bureau van Herman Baanders;infoHerman Ambrosius Jan, Amsterdam 13-02-1876 – Amsterdam 27-05-1957 (81) Jo van der MeyinfoJoan Melchior, Delfshaven 19-08-1878 – Geulle 24-06-1949 (70) werkte tegelijk met Grimmon en andere talentvolle jongeren bij Ed. Cuypers. Jop van EpeninfoJohannes Christiaan, Amsterdam 14-03-1880 – Hilversum 28-12-1960 (80) en Grimmon deelden een relatie met de Amsterdamsche Coöperatieve Woningbouwvereniging Samenwerking in 1921, enzovoorts.
Uit de website Amsterdamse bruggen blijkt dat er op Cruquius zelfs twee bruggen zonder naam zijn, ze liggen in elkaars verlengde over de Th. K. van Lohuizenlaan. Planoloog en stedenbouwkundige Theo van LohuizeninfoTheodoor Karel, Den Burg, Texel, 05-08-1890 – 1956 (80) trad bij de Dienst Stadsontwikkeling van Amsterdam in dienst in het laatste jaar dat Grimmon er werkte.

Ik ben de bruggen gaan bekijken. Het materiaal, de sobere en stoere detailleringen in het beton, de aanlandingen en het bijzondere kleurgebruik vind ik passend; brugnummer 1915, ter hoogte van de Cruquiuskade, zou een zeer geschikte Ad Grimmonbrug zijn. Voor de grotere brug, nummer 1916 ter hoogte van de Zeeburgerkade, draag ik alsnog graag de naam van zijn goede vriend, beeldhouwer John Rädecker voor. Door de jaren heen werkten Rädecker en Grimmon vanuit hun eigen vakgebied samen aan uiteenlopende projecten; ze vulden elkaar goed aan.

© Archief Grimmon, 29 oktober 2016

 

Print Friendly, PDF & Email