Bickersschool, ontworpen door Ad Grimmon

Pim van Schaik van Uitgeverij Stokerkade belde. Hij maakt een boek over Publieke Werken dat in februari volgend jaar wordt gepubliceerd en had de voormalige Openbare Lagere School aan de Nieuwe Teertuinen 11-17 bezocht. Hij werd er getroffen door oorspronkelijke details in het interieur, waarvan naar zijn mening onder meer het tegelwerk, glas-in-lood en smeedwerk frappant verwantschap vertoont met andere ontwerpen van Ad Grimmon.
Hoewel de tekening die Grimmon voor dit gebouw maakte in bezit is van het Archief Grimmon, was ik er tijdens het omvangrijke onderzoek nog niet aan toegekomen om de school te bekijken. De tekening op zichzelf had me wel verbaasd, de stijl van de architectuur wijkt nogal af van die van de Amsterdamse School-scholen die in de jaren ’20 gebouwd werden; het moest een gebouw uit het beging van deze stijlperiode zijn geweest.
Op het dak van de getekende school staat een vlag met het voor Grimmon typerende ‘beeldmerk’: een vierkant, bestaande uit drie vierkanten over elkaar, zoals hij dat in vele van zijn ontwerpen heeft gebruikt.

De school blijkt inderdaad ouder te zijn. De gemeentelijke Dienst Publieke Werken gaf rond 1915 opdracht voor de nieuwe Bickersschool, waarvan het Stadsarchief van Amsterdam nog een mooie foto uit die tijd bevat. Grimmon werkte toen nog maar net bij de gemeente. Tegelijkertijd werkte hij aan de particuliere interieuropdracht van het woonhuis aan de De Lairessestraat voor de familie Konijn.
De gerealiseerde Bickersschool is onmiskenbaar de school die Grimmon tekende; enkele details zijn iets anders uitgevoerd. Of hij verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp van het gehele gebouw is nog niet direct met zekerheid te zeggen. De Dienst Publieke Werken vermeldde de namen van de architecten van haar bouwprojecten niet.

De Bickersschool, geopend in 1916, wordt in de beeldbank van het Stadsarchief ‘Openbare Lagere School nummer 122’ genoemd. Echter, dat was de school aan de Planciusstraat 22, die vanwege de verdubbeling van het spoor naar Haarlem moest worden gesloopt. Ter vervanging van deze school werd de Bickersschool gebouwd, voor rekening van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij HIJSM.
Kort na WO II werd de naam van de Bickersschool gewijzigd in Planciusschool, wat dan weer de naam was geweest van de school aan de 2e Breeuwersstraat 2 hoek Nieuwe Teertuinen, die in 1935 was afgebroken. Deze naam staat nu nog in smeedijzeren letters boven de ingang.

Eind jaren ’70 werd de Planciusschool door gebrek aan leerlingen gesloten. Sindsdien waren er onder meer gevestigd: Stichting ’40-’45, GEA (GEologische Activiteiten), het Meervoudig Amateur Centrum Ruimte Onderzoek MACRO, de Amsterdamse Amateurfotografen Vereniging AAFV en de Amsterdamse Weer- en Sterrenkundige Kring, die met MACRO fuseerde tot de Volkssterrenwacht Amsterdam VSA. Vanaf 1980 is kinderdagverblijf De Kleine Prins gehuisvest in het gebouw; de verdiepingen worden verhuurd aan kunstenaars.infoHuyser en Bakker, z.j., na 2015

© Archief Grimmon, 15 december 2017

Print Friendly, PDF & Email