Assumptio

In 2018 was het honderd jaar geleden dat het Amsterdamse woningbouwcomplex De Dageraad werd ontworpen door de architecten Piet Kramer en Michel (Sam) de Klerk. Daarom organiseert Museum Het Schip in het bezoekerscentrum De Dageraad een tentoonstelling over de met dit gebouw verbonden sociale geschiedenis, de architecten en de kunstenaars van de Amsterdamse School. Daartoe behoorde ook Ad Grimmon.
“De Dageraad”, schreef het Museum op haar website, “vormde een belangrijk onderdeel van de Nederlandse arbeidersbeweging en de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Wat in 1901 begon als een verbruikerscoöperatie waar arbeiders hun levensmiddelen kochten, groeide uit tot een woningbouwvereniging. In april 1921 startte de bouw van dit woningbouwcomplex als onderdeel van Plan Zuid van architect Berlage.”

Ad Grimmon had zich in de loop der jaren meer geïnteresseerd getoond voor theosofie dan voor het Rooms-katholicisme van zijn familie, maar dat gold niet voor zijn oom, mijn overgrootvader Piet Grimmon.infoPetrus Hendricus Antonius Willibrordus, Amsterdam 03-01-1854 – Amsterdam 1923 (69)
Piet Grimmon was één van de oprichters van Assumptio, de Coöperatieve Vereniging voor Productie en Consumptie, die in 1901 door 28 Amsterdamse ambachtslieden werd opgericht: bakkers, metselaars, hoedenmakers, schoenmakers, winkeliers, stukadoors, schilders, sigarenmakers enzovoorts – allen katholiek.infoCooperaties, overgewaaid uit Engeland, waren economische samenwerkingsverbanden van producenten en afnemers, die door vereniging betaalbare producten konden maken De verzuilde coöperatie Assumptio wilde de maatschappelijke positie van arbeiders verbeteren en ervoor zorgen dat zij goed brood te eten kregen.infoNederlandsche Staatscourant, 8 november 1901, p. 244, no. 993 Assumptio ging van start in een kleine bakkerij aan de Nieuwe Leliestraat 116.

Rond de eeuwwisseling deden veel bakkers hun ambachtelijke bakkerijen over aan coöperaties, die broodfabrieken oprichtteninfoBlessing (2001), Meijer (2017) of, zoals de socialistische Algemene Arbeiders Coöperatie De Dageraad, brood en zuivelproducten in het groot inkochten. De Dageraad trok veel klanten; de winst ging naar de socialisten.
De bakkerij van Assumptio was hierop een strategische reactie van de katholieken. Het aantal leden van Assumptio liep snel op en al in 1903 kon een eigen broodfabriek, met woonhuizen daarboven, worden gebouwd aan de Bilderdijkkade 41-45;, nu is er een supermarkt van Dirk van den Broek gevestigd.
Later verbreedde Assumptio het werkterrein met onder meer de oprichting van een ziekenfonds, dat in 2001 nog bestond.info(2001)

© Archief Grimmon, 18 augustus 2019

Print Friendly, PDF & Email