Overzichtswerk Ed. Cuypers

De huisvesting van Uitgeverij Verloren in de Torenlaankerk, Hilversum, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Vandaag haalde ik er de biografie ‘Eduard Cuypers, architect met een eigen koers’ op, die zojuist is verschenen. Ad Grimmon werkte aan het begin van de 20e eeuw bij het architectenbureau van Cuypers, bij het Museumplein in Amsterdam.
Het boek biedt een rijk geïllustreerd overzicht van het werk van Cuypers in Nederland en toenmalig Nederlands-Indië en heeft het karakter van een oeuvrecatalogus. Thijs Verloren van Themaat maakt filmpjes waarin hij een gesprek voert met de auteurs van de boeken die hij uitgeeft vanuit zijn Uitgeverij Verloren. In deel 17 sprak hij met Constant van Nispen over diens Cuypers-boek, zie https://www.youtube.com/watch?v=5l5sulBr6ck

Frans van Burkom, Obbe Norbruis, Constant van Nispen en ik voerden eerder dit jaar uitvoerige discussie via e-mail over wie er op de groepsfoto van het bureau van Cuypers te zien is – zie hier het laatste bericht daarover. In zijn boek verwijst Van Nispen onder meer naar deze website adgrimmon.nl. Daarbij heeft hij andere opvattingen over de identificatie van Nico Lansdorp, Jos Bekkers en Jo Mulder; Berend Boeyinga laat hij onvermeld. De discussie is nog niet gesloten.

Van Nispen schrijft dat de foto is genomen op “de dag waarop de inzendingen voor de prijsvraag voor het Vredespaleis waren afgerond.” Hierbij moet worden opgemerkt dat het Archief Grimmon op 3 april 2017 op de website publiceerde dat het opschrift ‘Ter herinnering aan 13 april 1906’ op het karton waarop de foto is geplakt, moet verwijzen naar de prijsvraag. Voor dat moment in 2017 is niemand nagegaan welke gebeurtenis op 13 april 1906 moest worden gememoreerd. Ook werd niet eerder een relatie gelegd tussen de foto en de Vredespaleis-prijsvraag. Het Archief Grimmon veronderstelde een relatie met de prestigieuze prijsvraag op basis van het prijsvraagreglement dat zij heeft achterhaald en constateerde dat de inzendtermijn in maart 1906 was gesloten. De foto is dus niet gemaakt op de dag waarop de inzendingen zijn afgerond maar – met inbegrip van het omvangrijke transport  daarvan – tenminste enkele weken daarna. Lees hier meer over het prijsvraagreglement en de aanleiding voor de foto.

© Archief Grimmon, 7 maart 2021

Print Friendly, PDF & Email