Chateau de Trognée in Hannut

Gé Grimmon, een tot dan toe onbekend familielid, liet weten dat hij deze website en het Amstelodamum artikel over Ad Grimmon met veel plezier had gelezen. Hij werd hierop geattendeerd door een andere mij onbekende Grimmon-achterneef, uit Culemborg, die hierover ook contact had opgenomen. Gé Grimmon meldde dat zijn grootvader Gerrit Grimmon was – een broer van mijn overgrootvader Piet Grimmon. Hij vond het geweldig leuk dat de website veel informatie over de loopbanen van onze bloedverwanten bevat; vooral details over het werk van zijn grootvader bij het Nederlandsche Veem die hem nog niet bekend waren vond hij interessant.
Tot dan toe was mijn vermoeden dat de Grimmons afkomstig waren uit Elzas Lotharingen, maar Gé Grimmon had zich verder in de afkomst van de familie verdiept. Alles bij elkaar genomen kon overtuigend worden achterhaald dat leden van de familie, toen nog Grimont geheten, in 1646 (vlak voor het einde van de Tachtigjarige Oorlog) vanuit Luik naar Utrecht waren vertrokken. Vóór 1745 vestigden de Grimmons zich, via Deventer, in Amsterdam. Een aantal nazaten waartoe ik ook zelf behoor is daar sindsdien niet meer weggegaan.
Mogelijk, maar daar zijn zowel Gé Grimmon als ik nog niet uit, ligt de familiegeschiedenis voor die tijd in het voormalige Graafschap Avernas in de noordelijke Ardennen. Hier bestuurden de edellieden van Grimont van 1526 tot 1749 het rechtsgebied Trognée in Wallonië vanuit hun kasteelhoeve die, hoewel in de loop der jaren aangepast, nog steeds bestaat. De hoeve ligt aan de Rue Camille Moies 8 in het dorp Trognée, dat deel uitmaakt van de stad Hannut, tussen Luik en Brussel in Wallonië. Op 25 februari 1983 werd de hoeve aangewezen tot beschermd cultureel erfgoed van België.

© Archief Grimmon, 26 februari 2016

Print Friendly, PDF & Email